Naujienos

Su svečiais iš Azerbaidžano dalintasi patirtimi teikiant augalų apsaugos paslaugas

  2021-10-05

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinėje buveinėje lankėsi svečiai iš Azerbaidžano Maisto saugos departamento ir Maisto saugos instituto. Jiems pristatyta Konsultavimo tarnyba, augalininkystės konsultantų ir Steb projekto veikla, elektroninių paslaugų sistema IKMIS, mokymų ir tiksliojo ūkininkavimo paslaugos.

Svečius atlydėjęs Valstybinės augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus vadovas Darius Baškys sakė, kad susitikimas su Konsultavimo tarnybos specialistais organizuotas drauge su latviais įgyvendinant tarptautinį Dvynių projektą AZ 17 ENI AG 01 20 „Sanitarinių ir fitosanitarinių (SPS) priemonių stiprinimas Azerbaidžane“. Pasak D. Baškio, įgyvendinant jį, siekiama, kad kolegos iš Azerbaidžano sužinotų apie Lietuvoje veikiančias institucijas, susijusias su augalų apsaugos priemonių taikymu, integruota augalų apsauga, bendradarbiaujančias su Valstybine augalininkystės tarnyba. Viena iš jų – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Konsultavimo tarnybos veiklą svečiams pristatė Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo vadovas Saulius Cironka. Išklausę pranešimo, svečiai domėjosi, ar Konsultavimo tarnybai skiriamos biudžetinės lėšos. Daug klausimų buvo apie įstaigos laboratorijos, tiriančios, dirvožemį, vandenį, darbą.

Apie augalininkystės konsultantų teikiamas paslaugas, jų atliekamą žemės ūkio augalų ir kenkėjų stebėjimą ir prognozavimą kalbėjo vyriausioji augalininkystės specialistė Giedrė Masliukovienė. Svečius domino, kokių augalų pasėlius stebi konsultantai, kokius kenkėjus fiksuoja, kaip vyksta pasėlių stebėjimas, kokias būdais bendradarbiaujama su Valstybine augalininkystės tarnyba.

 Augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba svečius supažindino su informacinės sistemos IKMIS, šiuo metu turinčios daugiau kaip 10000 registruotų vartotojų, naudojimu augalų apsaugai užtikrinti. Pristatant sistemoje teikiamas paslaugas, akcentuotas bendradarbiavimas su Valstybine augalininkystės tarnyba nuolat atnaujinant informaciją apie šalyje registruotas augalų apsaugos produktus IKMIS sistemoje skelbiamame kataloge.

Su Konsultavimo tarnyboje naudojamomis žemdirbių mokymo sistemomis  delegaciją supažindino Mokymo skyriaus vadovė Ingrida Babenskienė. Ji akcentavo nuotolinių mokymų per IKMIS sistemą aktualumą, konsultantų ir specialistų akreditacijos svarbą organizuojant komercinius mokymus pagal augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams ir platintojams skirtas kvalifikacijos tobulinimo programas.

Svečių susidomėjimo sulaukė ir Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų centro vadovo Luko Šapranausko pranešimas apie tiksliojo ūkininkavimo naudą žemės ūkio produkcijos gamybos procese.

„Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba yra viena geriausiai išplėtotų konsultavimo tarnybų ne tik Pabaltijo šalių, bet ir visos ES mastu. Todėl malonu, kad galime savo patirtimi pasidalinti su kitomis šalimis, atrasti naujų sprendimų ir galbūt padėti pagrindus naujiems bendriems projektams,“ – apibendrindamas po pranešimų vykusią diskusiją, sakė Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo vadovas Saulius Cironka.