Naujienos

Tarptautiniame susitikime pristatyta LŽŪKT specialistų ūkininkams kuriama mobili programėlė „e-GEBA“

  2022-06-13

Praeitą savaitę, LŽŪKT specialistės – Inovacijų paramos tarnybos vadovė Laura Girdžiūtė ir Konsultavimo paslaugų ir produktų valdymo skyriaus vadovė Reda Milčiuvienė – dalyvavo įgyvendinamo projekto „Inovatyvių ūkio konsultavimo įrankių taikymas ir sklaida“ (FAIRshare: Farm Advisory Digital Innovation Tools Realised and Shared) partnerių susitikime Kroatijoje, kur pristatė LŽŪKT specialistų kuriamą bei adaptuojamą skaitmeninį įrankį – mobilią programėlę „e-GEBA“.

Susitikime aptarti pasiekti projekto rezultatai, dalyvauta praktiniuose seminaruose, kuriuose dalintasi gerosios praktikos pavyzdžiais, aptartos problemos, su kuriomis susiduriama kuriant, adaptuojant skaitmeninius įrankius kiekvienoje iš šalių-projekto partnerių, aptarti iššūkiai bei pateiktos rekomendacijos, kaip spręsti konkrečiai įvardintas problemas diegiant, viešinat ir t. t. skaitmeninius įrankius.

Konsultavimo tarnybos specialistės pristatė pranešimą apie žemės ūkio situaciją Lietuvoje ir LŽŪKT specialistų kuriamą bei adaptuojamą skaitmeninį įrankį – mobilią programėlę „e-GEBA“, kuri skirta ūkininkams, norintiems efektyviau valdyti ūkį. Šią programą sudaro augalininkystės modulis. 

Projekto dalyviai aplankė nedidelius šeimos ūkius, plėtojančius vynuogynus, puoselėjančius alyvuogių ar ekologinės daržininkystės ūkius. Su ūkių šeimininkais diskutuota apie skaitmeninių įrankių naudojimą praktikoje ir  su kokiais iššūkiais ir problemomis jie susiduria.

Trumpai apie projekto veiklą

Projekto veiklą vykdys 22 partneriai iš 15 Europos šalių. Projektui vadovauja Teagasc – Airijos žemės ūkio ir maisto plėtros institucija. Projekto veikla siekiama sukurti atviros prieigos skaitmeninių įrankių ir paslaugų registrą, naudojamą tarptautiniu mastu. Šio registro informacija galėtų naudotis visi konsultantai. Taip pat siekiama sukurti „aktyvią laboratoriją“, kuri leistų konsultantams visoje Europoje bendradarbiauti dalinantis informacija interaktyviame registre. Numatoma, kad projektas finansuos 40 skirtingų konsultacijų. Tai Europos šalių konsultantams padės išspręsti su ūkių skaitmeninimu susijusias problemas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas efektyviam komunikavimui ir konsultantų bendradarbiavimui stiprinti, siekiant plačiau ir efektyviau naudoti skaitmeninius įrankius.