Naujienos

Tarptautinio projekto i2connect mokymuose dėmesys interaktyvių inovacijų taikymui

  2022-07-14

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) specialistės Lina Žukauskienė ir Alberta Povilauskaitė dalyvavo Lugo mieste, Ispanijoje, organizuotuose tarptautinio projekto i2connect mokymuose „Excellence Classes“. Jos papildė žinias apie interaktyvias inovacijas įgalinančios aplinkos kūrimą žemės ūkio srities konsultavimo paslaugas teikiančiose įstaigose. 

Interaktyvios inovacijos – tai tokios inovacijos, kurių kūrimo ir bandymo procese sutelkdami savo žinias, įgūdžius ir praktinę patirtį kaip lygiaverčiai partneriai dalyvauja įvairūs žemės ūkio sektoriaus veikėjai: ūkininkai, konsultantai, mokslininkai, verslo atstovai, NVO ir kt. Mokymai „Excellence Classes“ organizuoti kaip viena iš projekto i2connect veiklų, siekiant paskatinti interaktyvių žemės ūkio srities inovacijų procesų taikymą visoje Europoje. 

Dalintasi interaktyvių inovacijų taikymo patirtimi 

Mokymuose dalyvavo ir patirtimi dalijosi 16 dalyvių iš 8 Europos šalių: Lietuvos, Latvijos, Prancūzijos, Vengrijos, Ispanijos, Portugalijos, Šveicarijos, Belgijos. 

Pagrindinė mokymų tema buvo aplinkos, įgalinančios interaktyvias inovacijas, kūrimas konsultavimo įstaigose. Mokymų metu lektoriai suteikė teorinės informacijos, vyko dalyvių diskusijos, interaktyvios dirbtuvės (angl. workshops), dalintasi interaktyvių inovacijų taikymo patirtimi. 

Antrąją mokymų dieną vyko bendros dirbtuvės su SCAR AKIS darbo grupe, kurių metu suskirstyti į grupes mokymų dalyviai kartu su paskirtais SCAR AKIS ekspertais analizavo praktines interaktyvių inovacijų taikymo situacijas (angl. practical cases). 

„Vertinant žmogiškųjų išteklių aspektą interaktyviose inovacijose, pabrėžta, kad konsultavimo įstaigos, norinčios pradėti taikyti interaktyvų inovacijų diegimo modelį ir įtraukti į jį  konsultantus, turi ne tik nuolat atnaujinti konsultantų profesines žinias, bet ir ugdyti jų vadinamuosius „minkštuosius“ įgūdžius, kurie yra reikalingi interaktyviuose procesuose. Taip pat akcentuota interaktyvių inovacijų svarba Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemai (ŽŪŽIS), nes interaktyvių inovacijų pagrindas – įvairių ŽŪŽIS dalyvių įtraukimas ir jų lygiavertis dalyvavimas bei bendradarbiavimas visame inovacijos kūrimo ir diegimo procese. Įgytos žinios bus pritaikytos ateityje kuriant ir konkretinant LŽŪKT interaktyvų inovacijų diegimo modelį“,– sakė Lina Žukauskienė.

LŽŪKT informacija

Mokymų organizatorių nuotraukos