Naujienos

Tęsiamas ilgalaikis bendradarbiavimas su VDU ŽŪA

  2020-09-23

Lietuvos konsultavimo tarnyba palaiko glaudžius ryšius su VDU Žemės ūkio akademija, kartu dalyvauja įvairioje veikloje – inicijuoja ir įgyvendina vertingus žemės ūkio plėtrai bei žemdirbiams projektus, bendradarbiauja ugdant būsimus žemės ūkio specialistus.

Kiekvienais metais Konsultavimo tarnybos specialistai lankosi įvairiuose VDU ŽŪA fakultetuose, bendrauja su dėstytojais ir studentais, diskutuoja aktualiais ir inovatyviais žemės ūkio klausimais, pristatoma Konsultavimo tarnybos veikla bei teikiamos paslaugos. Studentai taip pat dažni svečiai Konsultavimo tarnybos centrinėje buveinėje.

Rugsėjo 22 d. Konsultavimo tarnybos Plėtros padalinio darbuotojai – Augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba, Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė, vyresnioji augalininkystės paslaugų specialistė Dovilė Jakelaitienė  (iš kairės pirmoje nuotraukoje) ir  lankėsi Agronomijos fakultete.

Paskaitose su LŽŪKT specialistais žinių sėmėsi Agronomijos magistro studijų pirmo kurso studentai bei Agroekosistemų magistro studijų antrakursiai. D. Jakelaitienė studentus supažindino su kompiuterinės ūkio valdymo programos „e. GEBA Augalininkystė“ ypatumais ir nauda ūkiui, kartu praktiškai išbandė jos techninius pajėgumus. K. Urba pristatė ir kvietė praktiškai išbandyti atnaujintą ir modernizuotą integruotą augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų sistemą IKMIS.

Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė studentus supažindino su žemės ūkio konsultavimo sistemų ištakomis ir žemdirbių konsultavimo tarnybomis, veikiančiomis užsienio šalyse. Studentams pristatyta ir LŽŪKT veikla, teikiamos paslaugos, diskutuota apie teigiamo įvaizdžio formavimą įsiliejant į darbo rinką.

„Mums labai svarbus bendradarbiavimas su studentus ruošiančiomis aukštosiomis mokyklomis, kadangi čia „gimsta“ būsimieji žemės ūkio rinkos dalyviai, o tuo pačiu ir būsimieji mūsų darbuotojai, kurių mielai laukiame įsiliejant ir į mūsų darbuotojų kolektyvą. Džiaugiamės, kad galime susipažinti su studentais, padiskutuoti apie jų studijas, lūkesčius ir ateities planus“, – sakė LŽŪKT Rinkodaros skyriaus vadovė.