Naujienos

Tikimasi sėkmingai tęsti ŪADT darbus

  2018-12-03

LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ vyko seminarai, kuriuose rajonų biurų konsultantai drauge su Agrarinės ekonomikos instituto specialistais aptarė Lietuvos respondentinių ūkių duomenų už 2018 m. pateikimo į Europos Sąjungos ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) aktualijas.

Seminarų metu aptartas respondentinių ūkių atrankos plano įgyvendinimas ir 2018 apskaitos metų atrankos planas. Kalbėta apie ŪADT lentelių pildymą ir apžvelgta Baltijos šalių seminare pateikta informacija. LŽŪKT konsultantai supažindinti su kolegų iš LAEI ŪADT padalinio darbais vykdant Lietuvos stojimo į ES sutartį. Apibendrinta ir LŽŪKT veikla įgyvendinant ŪADT projektą akcentuojant 2019 m. planą, aptarta kita konsultantams aktuali informacija. Seminaruose kalbėję LAEI specialistai dėkojo konsultantams už laiku gerai atliekamą darbą, kuris labai svarbus ūkininkams, nes pagal ŪADT duomenis sudaromos paramos schemos.

LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vyr. specialistė Lina Minkevičienė, kuruojanti ŪADT projektą, informavo, kad rajonų biurų konsultantai į ŪADT už 2018 m. apskaitos metus turės pateikti 1300 pagal nustatytą tipologiją atrinktų respondentinių ūkių anketų. Jas pildys net 200 konsultantų.

Nuotraukoje bendradarbiaujanti komanda ( iš kairės pirmoje eilėje): LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vyr. ūkio apskaitos specialistė Lina Minkevičienė ir LAEI Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyriaus tyrėja Rima Daunytė, ekonomistė Jūratė Grigalienė, ekonomistė Renata Būdvytienė, antroje eilėje skyriui vadovaujantis tyrėjas Andrej Jedik ir ekonomistė Rita Ragaišytė

Dvi dienas vykusiuose seminaruose dalyvavo beveik 200 LŽŪKT konsultantų

Apie ŪADT

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenimis, per 2018 m. į ŪADT duomenis pateikė 1300 ūkininkų ūkių ir 35 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, dažniausiai – LŽŪKT klientų, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą. Respondentiniai ūkiai apėmė visus šalies rajonus ir kai kurias savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindėjo įvairias ūkininkavimo sąlygas.

Europos Sąjungos (ES) ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 m. Ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). Kiekviena ES šalis privalo teikti savo ūkių duomenis į ŪADT.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai (EK) teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. Senųjų ES valstybių patirtis rodo, kad tyrimas turi apimti gerokai didesnį ūkių skaičių, kad būtų patenkinti ir šalies vidaus poreikiai, ir išliktų pakankamai ūkių, keičiantis jų struktūrai.

2001 m. priimti Lietuvos teisės aktai dėl ŪADT sistemos kūrimo ir žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos. Juose nurodytos institucijos, vykdančios tyrimą. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą

Daugiau skaitykite čia.

LŽŪKT ir LAEI informacija