Naujienos

Tobulino kvalifikaciją Airijoje vykusioje konferencijoje

  2020-02-06

Konsultavimo tarnybos Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė, Technologinių paslaugų skyriaus vadovas Rimas Magyla, Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė ir Augalininkystės skyriaus specialistė Romutė Mikučionienė dalyvauja Lyrath konferencijų centre, Kilkenyje (Airija) organizuotoje žemės dirbimo konferencijoje.

Iš kairės: Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė, Technologinių paslaugų skyriaus vadovas Rimas Magyla, Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė ir Augalininkystės skyriaus specialistė Romutė Mikučionienė

Konferencijos šūkis  – „Mažinti riziką, skatinti tvarumą“. Nors žemės dirbimo sektorius mažiausiai išmetanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų Airijos žemės ūkio sritis, susiduriama su didele rizika dėl to, kad atsisakoma svarbių kenkėjų ir patogenų kontrolės chemikalų, ir dėl poreikio toliau stiprinti tvarius ūkininkavimo būdus.

Žemės dirbimo konferencijoje pristatyti naujausi grybelinių, virusinių javų ligų valdymo ir genetikos tyrimų rezultatai. Juos atlikdami, mokslininkai kūrė efektyviau pasisavinamas maistingąsias medžiagas ir atsparias stresui veisles.

Taip pat aptarta tarpinių pasėlių įtaka siekiant tvarumo, artėjant 2020 m. pavasariui, galimos sėjomainos.

Specialiame seminare pristatyta skaitmeninė „Teagasc“ pasėlių ataskaita. Prisijungę interneto platformoje, vartotojai galės operatyviai gauti informacijos apie agronomijos strategijas, naujausius tyrimus ir agrochemijos produktus. 

„Klimato kaitai įtakos darantys žemės ūkio faktoriai, tyrimai, dirvožemio gerinimo strategijos augalininkystės klausimai, Airijos ir Danijos ekspertų požiūris ir praktika, bendravimas su specialistais – naudinga patirtis, kurią panaudosime teikdami siūlymus žemdirbiams ir žemės ūkio politikos formuotojams“,– sakė Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė.

„Teagasc“ specialistų parengta ataskaita „Augalų auginimo išlaidos ir atsiperkamumas“