Naujienos

Žemdirbius aptarnaujantis agroverslas neabejingas jų godoms

  2020-02-03

Sausio 30 d. žemės ūkį aptarnaujančio verslo atstovai susitiko su žemės ūkio ministru A. Palioniu ir kai kuriais Žemės ūkio ministerijos grupių vadovais aptarti BŽŪP strategijos ir žemės ūkio ateities naujojoje 2021–2027 metų perspektyvoje. Susitikime Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai atstovavo direktorius Edvardas Makelis.

Susitikimo metu aptartos Tiesioginių išmokų konvergencijos 2021–2027 m. perspektyvoje, I ramsčio lėšų dalis bazinėje išmokoje, ekoschemos, jų skaičius, ekvalentiškumas, ir kokią įtaką tai darys I ramsčiui. Aptarta susietoji parama ir prognozuojamas lėšų paskirstymas pagal remiamus sektorius. Be galo svarbūs kaimo plėtros klausimai ir jų bendrafinansavimo iš nacionalinio biudžeto galimybės bei planuojamas lėšų paskirstymas tarp 3-jų pagrindinių tikslų: pažangaus, užtikrinančio aprūpinimą kokybišku maistu; KPP klimato kaitos; KPP socialinio tikslo (kaimo atnaujinimas, užimtumas ir kt.).

Technikos tiekėjai išsakė susirūpinimą dėl grėsmių žemdirbiams – fiziniams asmenims, nes jų gamybinis ir asmeninis turtas neatskirti. Bankroto atveju tai sukeltų labai daug neigiamų pasekmių, todėl reikia pradėti pertvarkas, o turimas lengvatas perkelti į sukurto juridinio asmens statusą.

Išsakyti vis dažniau pasikartojantys atvejai, kai dirbtinai, piktnaudžiaujant kuriami jaunųjų ūkininkų ūkiai. Tam reikia griežtos kontrolės ir visokeriopai remti gyvenančius ir dirbančius kaime jaunuosius ūkininkus bei specialistus.

Su susirūpinimu kalbėta apie žemės ūkio specialistų rengimą ir mokslo tiesų nepaisymą arba jo išsakomų rekomendacijų negirdėjimą. Buvo išsakytos nuomonės, kad čia yra nesusikalbėjimo, trūksta iniciatyvų ir kt.

Daugiau skaitykite čia