Naujienos

Žurnalui „Mano ūkis“ – 25 metai

  2020-02-13

Šiomis dienomis skaitytoją pasiekė šventinis žurnalo „Mano ūkis“ numeris. Minima 25 metų kelio nuo redakcijos iki skaitytojo sukaktis.

Per gyvavimo laiką išleista 300  specializuoto žurnalo „Mano ūkis“ numerių. Sukurtas savitas stilius ir dalykiškas braižas. Redakcijoje dirba 13 profesionalų. Žurnalistams tenka ne tik kurti žurnalo turinį. Jie lankosi renginiuose, fiksuoja kasdieninius įvykius, kuria reportažus. Informacija, pasiekianti skaitytojus žurnale ir svetainėje www.manoukis.lt – mokslo tyrimai, žemės ūkio specialistų ir konsultantų patarimai, pažangiausių šalies ir užsienio ūkininkų patirtis.

„Žurnalo stiprybė – skaitytojai, autoriai, talkininkai, kurie kelia aktualias problemas, siūlo idėjas, rašo straipsnius. Žurnalo ramstis – reklamos užsakovai. Partnerystė su kai kurias tęsiasi nuo pirmųjų  leidybos metų“,– šventiniame leidinyje rašo vyriausiasis žurnalo redaktorius Viktoras Trofimišinas.

Nors pokyčiai informacinėje erdvėje didžiuliai, daug kas keliasi į internetą, „Mano ūkis“ išlieka svarbiu žinių perdavimo kanalu. Jame publikuojama informacija patikima, dalykinė, aktuali žemdirbiams. Brangindama ryšį su skaitytojais, redakcijos komanda parodo, kas žemės ūkio srityse svarbu šiandien ir kas bus aktualu rytoj.

„Steigdami „Mano ūkio“ redakciją siekėme, kad leidinyje vyrautų dalykinė informacija, nebūtų pigaus politikavimo ir tuščiažodžiavimo, kad informacija būtų aktuali žemdirbiams, pasitarnautų priimant sprendimus. Redakcija garbingai vykdo šią misiją“,– redakcijos atliekamo darbo svarbą akcentavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis.

Kurdama nepriklausomą žurnalo turinį, laikydamasi žurnalistinės etikos principų, nebodama pokyčių žurnalo „Mano ūkis“ redakcija tęsia savo misiją.