Privalomų žurnalų pildymas

Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo pildymas

Augalų apsaugos produktų naudotojams žurnalą pildyti privaloma.

Teikiamos nešališkos konsultacijos  dėl augalų apsaugos produktų pasirinkimo naudingumo konkrečioje situacijoje.

Kartu su ūkininku  analizuojami duomenys apie ūkyje panaudotus augalų apsaugos produktus.

Žurnalas pagal poreikį  pildomas per visą augalų apsaugos produktų naudojimo ūkyje laikotarpį.

Paslauga teikiama pagal naujausius teisės aktų reikalavimus.

Konsultuojama dėl augalų apsaugos produktų naudotojui keliamų reikalavimų.

Trąšų naudojimo apskaitos žurnalo pildymas

Paslauga ūkiams, kurie naudoja mineralines trąšas, mikroelementus ir kt.

Teikiamos nešališkos konsultacijos  dėl trąšų, jų normų ir tręšimo laiko parinkimo.

Kartu su ūkininku kaupiami ir analizuojami duomenys apie jo ūkyje panaudotas trąšas.

Žurnalas  pagal poreikį pildomas per visą trąšų naudojimo ūkyje laikotarpį.

Konsultuojama dėl trąšų laikymo ir sandėliavimo.

Kontaktai