Paraiškos pagal KPP priemones, susijusias su miškais, užpildymas

Pildomos paraiškos ir rengiami dokumentai pagal priemonių „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“, „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritims „Miško veisimas“ ir „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ keliamus įgyvendinimo taisyklių reikalavimus.

Paraiškos pildomos ir teikiamos vadovaujantis LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintu paraiškų pagal KPP 2014–2020 m. programos priemones surinkimo grafiku.

Su klientais bendradarbiaujama nuo pirmo susitikimo iki paskutinio mokėjimo prašymo NMA pateikimo, tai yra įvertinama, ar projektas atitinka paramos suteikimo reikalavimus, užpildoma paraiška. Patvirtinus projektą paramai gauti, atliekami jo administravimo darbai, teikiami mokėjimo prašymai ir įgyvendinimo ataskaitos.

Įvertinkite mus

Kontaktai