Miškotvarkos projektų rengimas

Miškotvarkos projektas – tai ūkinės veiklos planas, pagal kurį miškuose vykdoma visa ūkinė veikla. Jis būtinas siekiant su mišku susijusios  ES paramos.

Pagal parengtą Miškotvarkos projektą miško savininkas gali spręsti apie valdos vertę, vykdyti reikalingus kirtimus, miško atkūrimo darbus, naudoti kitas priemones, didinančias miško vertę.

Rengdami projektą, akredituoti miškininkystės specialistai naudojasi naujausiais Valstybinės miškų tarnybos ir Nacionalinės žemės tarnybos informacinių sistemų duomenimis.

Parengiamas Miškotvarkos projektas, konsultuojama ir padedama racionaliai suplanuoti tolesnius miškininkystės darbus.

Įvertinkite mus

Kontaktai