Miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimas

Paslauga reikalinga turintiems netinkamos žemdirbystei žemės ir norintiems ją apsodinti mišku naudojantis ES parama.

Miško želdinimo ir žėlimo projektas – detalus miško įveisimo priemonių planas, kuriame aprašoma, kokios medžių ar krūmų rūšys sodinamos, kokiu atstumu, kiek sodinukų reikės miškui įveisti, kaip paruošiama dirva, kokios reljefo ypatybės, ir suprojektuojamos apsaugos priemonės.

Miškininkystės specialistai turi ilgametės tokių projektų rengimo patirties. Įveisiamus miško plotus matuoja naujausia GNSS matavimo įranga, brėžinius braižo naudodami ArcMap ir GeoMap programas (plotai apskaičiuojami tiksliai pagal koordinates).

Kartu su projektu pateikiami skaitmeniniai vektoriniai plotų duomenys.

Miškininkystės specialistai ne tik parengia Miško želdinimo ir žėlimo projektą. Jie padeda užpildyti paraišką ES paramai gauti.

Įvertinkite mus

Kontaktai