Nenukirsto miško tūrio matavimas

Nenukirsto miško tūrį matuoti privaloma, kai pagrindinio naudojimo kirtimai vykdomi iki 3 ha miško valdoje ir neparengtas miškotvarkos projektas.

Išskirtinai rekomenduojama šia paslauga pasinaudoti klientams, ketinantiems parduoti mišką, kad būtų kuo tiksliau įvertintas medyno tūris, o ne vadovautis miškotvarkos projektu, kurį rengiant ištisinis tūrio matavimas neatliekamas.

Naudojant profesionalias elektronines žergles, pamatuojamas kiekvienas medis, aukštimačiu nustatomas atskirų medyno medžių rūšių aukštis.

Paslaugą teikiantys specialistai turi Nepriklausomo medienos matuotojo pažymėjimą.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai nevykdo kirtimų, neperka ir neparduoda miškų. Jie nešališki ir suinteresuoti, kad klientai, vykdydami ūkinę veiklą, gautų maksimalią naudą. Pateikiama tiksli informacija apie medyno tūrį ir pagal kertamų medžių rūšis.

Įvertinkite mus

Kontaktai