Biržių atrėžimas tarpinio ir pagrindinio naudojimo kirtimams

Biržių atrėžimas – tai kertamo ploto atribojimas / pažymėjimas miške, kirstinų medžių ženklinimas, tūrio nustatymas ir kirtimams atlikti reikalingų dokumentų parengimas.

Biržės atrėžiamos vadovaujantis galiojančiu miškotvarkos projektu.

Miško valdose iki 3 ha biržės atrėžiamos vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos kadastro duomenimis ir miškininkystės specialisto parengtu pagrindinio naudojimo kirtimų aktu.

Darbai atliekami atsižvelgiant į kirtimo būdą ir vadovaujantis Biržės atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis.

Biržių atrėžimo paslauga atliekama visoje Lietuvoje. Specialistai turi nepriklausomų medienos matuotojų pažymėjimus, yra akredituoti, darbams atlikti naudojami tikslūs GNNS aparatai.

Rengiami kirtimų dokumentai, suteikiama nešališka objektyvi ir tiksli informacija apie miško valdą.

Kontaktai