Biržių atrėžimas tarpinio ir pagrindinio naudojimo kirtimams

  • Biržių atrėžimas – tai kertamo ploto atribojimas / pažymėjimas miške, kirstinų medžių ženklinimas, tūrio nustatymas ir kirtimams atlikti reikalingų dokumentų parengimas.
  • Biržės atrėžiamos vadovaujantis galiojančiu miškotvarkos projektu.
  • Miško valdose iki 3 ha biržės atrėžiamos vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos kadastro duomenimis ir miškininkystės specialisto parengtu pagrindinio naudojimo kirtimų aktu.
  • Darbai atliekami atsižvelgiant į kirtimo būdą ir vadovaujantis Biržės atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis.
  • Biržių atrėžimo paslauga atliekama visoje Lietuvoje. Specialistai turi nepriklausomų medienos matuotojų pažymėjimus, yra akredituoti, darbams atlikti naudojami tikslūs GNNS aparatai.
  • Rengiami kirtimų dokumentai, suteikiama nešališka objektyvi ir tiksli informacija apie miško valdą.

Įvertinkite mus

Kontaktai