Projektai

Per visą veiklos laikotarpį LŽŪKT dalyvavo regioniniuose, tarptautiniuose ir kituose projektuose, todėl sukaupta didelė patirtis.

Įgyvendintų projektų tikslai ir uždaviniai susieti su žemės ūkio politikos tikslais bei žemdirbių poreikiais.

Šia veikla siekiama glaudaus bendradarbiavimo su savivaldos, mokslo, mokymo institucijomis ir užsienio partneriais.