Elektroninės paslaugos

IKMIS

Prisijungę prie sistemos IKMIS, lankytojai operatyviai informuojami apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visuose šalies rajonuose.

Šioje sistemoje skelbiami augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus.

Suteikiama galimybė interaktyviu būdu konsultuotis su LŽŪKT specialistais ir rajonų biurų konsultantais dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo.

Kita svarbi sistemos sritis – ūkininkų, žemės ūkio konsultantų mokymų nuotoliniu būdu sistema, jų akreditacija ir pažymėjimų išdavimas. Informacinėje sistemoje suteikiama galimybė gilinti žinias pagal daugiau nei 10 mokymų programų.

Naujas IKMIS adresas

Įsigijus IKMIS sertifikatą ir jį įdiegus, pasikeitė IKMIS adresas. Naujas adresas: www.ikmis.lt Kreipiantis į IKMIS senu adresu, vartotojai bus nukreipti nauju, tačiau tuomet rodo, kad ryšys nesaugus ir reikia pasirinkti „Išsamiau“ bei atsiradusiame langelyje paspausti „Pridėti išimtį“ (angl. Continue to this website (not recommended)/Advanced/Add Exception).  

Video IKMIS – įrankis tvariam ūkiui

Ūkio valdymo programa „e.GEBA“

Ūkio valdymo programoje kaupiami ūkio duomenys, planuojama ūkio veikla, valdomos turimos atsargos, atliekama palyginamoji analizė, vertinami ūkio veiklos rezultatai, rengiamos ataskaitos kontroliuojančioms institucijoms. Automatiškai gaunami ūkio duomenys iš išorinių duomenų valdytojų (NMA, ŽŪIKVC ir t. t.).