Elektroninės paslaugos

IKMIS

Prisijungę prie sistemos IKMIS, lankytojai operatyviai informuojami apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visuose šalies rajonuose.

Šioje sistemoje skelbiami augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus.

Suteikiama galimybė interaktyviu būdu konsultuotis su LŽŪKT specialistais ir rajonų biurų konsultantais dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo.

Kita svarbi sistemos sritis – ūkininkų, žemės ūkio konsultantų mokymų nuotoliniu būdu sistema, jų akreditacija ir pažymėjimų išdavimas. Informacinėje sistemoje suteikiama galimybė gilinti žinias pagal daugiau nei 10 mokymų programų.

Naujas IKMIS adresas

Įsigijus IKMIS sertifikatą ir jį įdiegus, pasikeitė IKMIS adresas. Naujas adresas: www.ikmis.lt Kreipiantis į IKMIS senu adresu, vartotojai bus nukreipti nauju, tačiau tuomet rodo, kad ryšys nesaugus ir reikia pasirinkti „Išsamiau“ bei atsiradusiame langelyje paspausti „Pridėti išimtį“ (angl. Continue to this website (not recommended)/Advanced/Add Exception).  

Video IKMIS – įrankis tvariam ūkiui

Ūkio valdymo programa „e-GEBA“

Ūkio valdymo programoje kaupiami ūkio duomenys, planuojama ūkio veikla, valdomos turimos atsargos, atliekama palyginamoji analizė, vertinami ūkio veiklos rezultatai, rengiamos ataskaitos kontroliuojančioms institucijoms. Automatiškai gaunami ūkio duomenys iš išorinių duomenų valdytojų (NMA, ŽŪIKVC ir t. t.). 

Programą sudaro keturi tarpusavyje susiję moduliai – gyvulininkystės, ekonomikos, buhalterijos ir augalininkystės.

„e-GEBA Gyvulininkystė – galima automatiškai paskaičiuoti pašarų poreikį ir sąnaudas, formuoti receptinių vaistų apskaitos žurnalą, suskaičiuoti gyvulio gydymo išlaidas, sudaryti racioną atskiroms šėrimo grupėms. Atsižvelgiant į pieno bei kitų tyrimų rezultatus, analizuoti gyvulių sveikatingumą, šėrimo efektyvumą. Taip pat planuoti gyvulių veisimą ir sudaryti bandos ar atskiro gyvulio korteles, kuriose matoma įvykių istorija.

„e-GEBA Buhalterija“ – unikali ir lengvai valdoma ūkio apskaitos ir finansų valdymo programa, patogus ūkinės veiklos duomenų įvedimas, greitas jų apdorojimas ir sisteminimas. Galima duomenis filtruoti, grupuoti, analizuoti, rengti reikiamas finansines ataskaitas. Vartotojas gali savarankiškai vesti finansinę ūkio apskaitą.

Ūkininkai, norintys vienoje vietoje (sistemoje) valdyti visus ūkio duomenis bei procesus, gali įsigyti programą. Prisijungti prie jos galima bet kuriuo paros metu. Vartotojui nereikia papildomai pirkti programos atnaujinimų, nes pasikeitus reikalavimams ar teisės aktams, ją atnaujina LŽŪKT specialistai, o siekiant užtikrinti duomenų saugumą, jų kopijos saugomos banko saugyklose.

„e-GEBA Augalininkystė“ – augalų auginimo ir jų priežiūros darbų planavimas (tręšimo planavimas ir kt.) ir faktiškai atliktų laukuose darbų fiksavimas (purškimas, tręšimas ir kt.), sukauptų duomenų analizė, resursams valdyti ir sprendimams priimti.

Pagal Jūsų fiksuojamus duomenis formuojamos pagrindinės ataskaitos: tręšimo plano ataskaitos, augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas (perdavimas į PPIS); trąšų naudojimo apskaitos žurnalas (perdavimas į PPIS*), privalomi žurnalai, dalyvaujant tam tikrose paramos priemonėse (perdavimas į PPIS*), ekologinio ūkio veiklos žurnalas, suvestų duomenų analizė, medžiagų nurašymo aktai pagal sunaudotas trąšas ir augalų apsaugos priemones ir kt. 

 *Planuojama. 

 Norinčius įsigyti programą prašome kreiptis e. paštu [email protected] arba tel. 8 666 00 505.