Naujienos

Aktualu konsultavimo paslaugų gavėjams

  2020-02-06

NMA ragina pareiškėjus aktyviai naudotis konsultavimo paslaugomis.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ragina pareiškėjus, teikusius paraiškas ir NMA patvirtintus konsultavimo paslaugų gavėjais pagal Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį, aktyviai naudotis konsultavimo paslaugomis. 

Taip pat primenama, kad pareiškėjai, pateikę paraiškas 2016 m., gali pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per 48 mėnesius nuo jų patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėjais, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 15 dienos.

Viena konsultavimo paslaugų teikėjų – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Išsamiau:

LŽŪKT – pripažinta konsultavimo paslaugų teikėja

Miško valdytojams – nemokamos konsultacijos

NMA ir LŽŪKT informacija