Naujienos

Aptarti ŪADT darbai ir sudėlioti ateities planai

  2021-11-30

LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ kelias dienas vyko nuotolinis seminaras, kuriame rajonų biurų konsultantai drauge su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) Žemės ūkio subjektų duomenų apskaitos skyriaus specialistais aptarė Lietuvos respondentinių ūkių duomenų už 2020 m. pateikimo į Europos Sąjungos ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) aktualijas.

Seminaro metu aptartas respondentinių ūkių atrankos plano įgyvendinimas ir 2021 apskaitos metų atrankos planas. Kalbėta apie ŪADT lentelių pildymą, pristatyti 2020 m. žemės ūkio surašymo duomenys, trumpai apžvelgti ateityje numatomi pokyčiai dėl tvarumo rodiklių surinkimo. LŽŪKT konsultantai supažindinti su kolegų iš ŽŪIKVC ŪADT padalinio darbais. Apibendrinta ir LŽŪKT veikla įgyvendinant ŪADT projektą akcentuojant 2022 m. darbų planą, aptarta kita konsultantams aktuali informacija.
Seminare kalbėję ŽŪIKVC specialistai dėkojo konsultantams už laiku ir gerai atliekamą darbą, kuris labai svarbus ūkininkams, nes pagal ŪADT duomenis sudaromos paramos schemos. Šiemet visų mūsų bendrų pastangų dėka Lietuva ir vėl pirmoji iš visų ES šalių narių atsiskaitė su EK už 2020 apskaitos metų anketas.

LŽŪKT Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Lina Minkevičienė, ŪADT projekto administratorė, informavo, kad rajonų biurų konsultantai į ŪADT už 2020 m. apskaitos metus pateikė 1300 pagal nustatytą tipologiją atrinktų respondentinių ūkių anketų. Jas pildė net 194 konsultantai. Su kiekvieno rajono apibendrintais ūkininkų veiklos rezultatais galima susipažinti kiekvienam – iki metų pabaigos informacija bus skelbiama portalo www.agrokademija.lt skiltyje Ūkio ekonominiai ir finansiniai rezultatai.

Apie ŪADT
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio subjektų duomenų apskaitos skyriaus duomenimis, už 2020 apskaitos metus į ŪADT duomenis pateikė 1300 ūkininkų ūkių ir 25 bendrovės, užsiimančių žemės ūkio veikla, dažniausiai – LŽŪKT klientų, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą. Respondentiniai ūkiai apėmė visus šalies rajonus ir kai kurias savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindėjo įvairias ūkininkavimo sąlygas.*

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema. Ji veikia jau nuo 1965 metų. Pagrindinė tinklo paskirtis – apskaičiuoti Europos žemės ūkio pajamas ir rengti verslo analizes. Tuo tikslu ŪADT renka ir analizuoja metinius duomenis. ŪADT analizių rezultatai labai svarbūs norint suprasti ūkių pajamų struktūrą ir politikos poveikį įvairiam ūkių verslui. Remiantis ŪADT duomenimis atliktų socialinių ir ekonominių tyrimų rezultatai padeda kurti naujas politikos kryptis, geriau pritaikytas ūkininkų ir kaimo bendruomenių poreikiams. Ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP).

Kiekviena ES šalis privalo teikti savo ūkių duomenis į ŪADT. Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai (EK) teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. Senųjų ES valstybių patirtis rodo, kad tyrimas turi apimti gerokai didesnį ūkių skaičių, kad būtų patenkinti ir šalies vidaus poreikiai, ir išliktų pakankamai ūkių, keičiantis jų struktūrai. Todėl Lietuva renka 1300 ūkininkų ūkių ir 25 ŽŪB duomenis.

2001 m. priimti Lietuvos teisės aktai dėl ŪADT sistemos kūrimo ir žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos. Juose nurodytos institucijos, vykdančios tyrimą. ŽŪIKVC (buvęs Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas) atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą.

LŽŪKT informacija