Naujienos

Ar ūkininkai ir kaimo verslininkai pasinaudos ES parama?

  2020-05-29

Paramos priemonių gausa, papildomai skirtos lėšos smulkiems ūkiams, jauniesiems ūkininkams, asmenims, norintiems pradėti verslą kaime – galbūt paskutinės galimybės gauti ES paramą. Kaip jų neprarasti?

Šį visapusiškai sudėtingą pavasarį ūkininkams nelengva priimti verslo plėtros sprendimus. Nors jau paskelbta apie galimybes teikti paraiškas paramai gauti, daugelis dar svarsto, neapsisprendžia, o sprendimus reikėtų priimti kuo greičiau. Juk dauguma paraiškų pagal iki šiol populiarias priemones: „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ priimamos per birželį ir liepą.  

Smulkiųjų ūkių paraiškos renkamos dviem etapais

Svarbu paminėti, kad šiuo etapu, skirus papildomai lėšų, paraiškos pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus renkamos net du kartus. Pirmas etapas – nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d., antras – rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Tam skirta 12,5 mln. Eur.

Verslo pradžiai kaime – papildomi milijonai

Suskubti teikti paraiškas turi svarstantys apie verslo pradžią kaimo vietovėse, nes gegužės 18 d. paskelbtas paraiškų rinkimas truks tik vieną mėnesį. Žemės ūkio ministerija šiai priemonei vietoje planuotų 7 mln. papildomai skyrė 25 mln. Eur, todėl paramos užtektų net 1330 pareiškėjų. Išlaidoms finansuoti galima prašyti didesnės paramos sumos – 18 800 Eur, kai sukuriama viena darbo vieta, arba 37 600 Eur, kai sukuriamos ne mažiau kaip dvi darbo vietos.

Paramos siekti gali per 400 jaunųjų ūkininkų

Paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramai gauti pradedamos rinkti nuo birželio 1 d., todėl jas pateikę dar šiais metais gali spėti deklaruoti pasėlius. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau paramos lėšų, palyginti su 2019 m., tai yra net 16 866 963 Eur. Taigi paramą galėtų gauti apie 422 pareiškėjai.

Šalia populiariųjų dar renkamos paraiškos ir trumposioms grandinėms, miškininkystės technologijoms ir kt.

Paramos priemonių santrauka

Pastaba. Paraiškų rinkimo grafikas dažnai keičiamas, todėl būtina sekti informaciją.

Abejojantys gali konsultuotis

„Suprasdami paramos teikiamas galimybes, įsigilinę į KPP priemonių įgyvendinimo taisykles, LŽŪKT ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai kviečia ūkininkus ir kaimo verslininkus ryžtingiau naudotis jiems teikiamu šansu, o prireikus tikrai daug patirties turinčių konsultantų patarimo, skambinti savo rajono ar savivaldybės konsultantams ir susitarti dėl susitikimo biure, konsultacijų, kurių metu bus įvertinta projekto atitiktis keliamiems reikalavimams, parengta paraiška ir verslo planas. Kalbant apie LŽŪKT ir jos darbuotojus, norisi akcentuoti, kad didelė įstaiga visada pranašesnė. Mūsų 46 biurai išsidėstę visoje Lietuvoje, dirbame su visos šalies ūkininkais ir kaimuose įsikūrusiomis verslo įmonėmis, žinome kiekvieno regiono specifiką, o tai suteikia įvairios neįkainojamos patirties“, – sakė Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis.

Svarbu ir tai, kad LŽŪKT konsultantai ne tik parengia verslo projektus ir užpildo paraiškas. Jie administruoja projektus nuo paramos suteikimo momento iki galutinio atsiskaitymo jį įgyvendinus, padeda klientams atlikti pirkimus, teikti paaiškinimus, ataskaitas NMA ir kitoms susijusioms institucijoms.

Rajonų biurų konsultantų kontaktai nurodyti įstaigos interneto svetainėje www.lzukt.lt .

Jolanta Dalia Abarienė