Naujienos

„Aš esu LŽŪKT“

  2020-09-03

Šiandien bendrumas, pagarba ir noras padėkoti sujungė visą Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos kolektyvą – tradicinė Konsultanto dienos šventė įvyko. Nuotolis – ne problema. Tai įrodė Rinkodaros skyrius, pakvietęs visus į improvizuotą studiją, iš kurios vyko tiesioginė transliacija.

Sveikindami kolektyvą, LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis, Paslaugų klientams padalinio vadovas Saulius Cironka, Organizacijos vystymo ir finansų valdymo padalinio vadovė Sandra Urbanavičienė dėkojo kiekvienam darbuotojui už indėlį, kuris yra labai svarbus. Linkėjo pozityvumo ir atkaklumo siekiant bendrų tikslų, stiprinant bendrystę.

Daug gražių žodžių iš vadovų ir kolegų išgirdo geriausi 2019 m. specialistai ir konsultantai. Jie pristatyti ne tik kaip puikūs darbuotojai, akcentuotos ir žmogiškosios savybės, pomėgiai, o nominantų atsakymai į netikėtus klausimus jaudino, stebino ir kėlė nuotaiką.

Improvizuota studija ir joje žaismingai dirbančios Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė ir vyresnioji rinkodaros specialistė Raminta Majauskienė, už pultų ir su kameromis dirbantys, eigą atidžiai stebintys Rinkodaros skyriaus specialistai Egidijus Vilkevičius, Toma Šniukštienė, Audrius Nutautas, Jolanta Dalia Abarienė, Informacinių technologijų skyriaus specialistas Mantas Mažuolis džiaugėsi – viskas vyko sklandžiai.

Ritmingu šokiu visus išjudino Rinkodaros skyriaus maketuotoja, Akademijos kultūros centro vadovė Regina Matulienė.

Puikus ir sukeliantis pačius geriausius jausmus buvo portalo www.agroakademija.lt komandos Egidijaus Vilkevičiaus ir vyriausiosios redaktorės Ramunės Sutkevičienės kurtas geriausių 2019 m. darbuotojų sveikinimo videofilmas, sudėtas iš dalelių lankantis įvairiose Lietuvos vietose.

Jie – 2019 m. geriausi

Geriausia 2019 m. regiono vadove tapo Sonata Chmieliauskienė.  Už geriausius 2019 m. LŽŪKT strateginius projektus dėkota Informacinių technologijų skyriaus vadovei Ilmai Rimkevičienei, o už kompleksinio požiūrio į paslaugų pardavimą, teikimą, kūrimą, plėtrą skatinimą ir įgyvendinimą siekiant LŽŪKT strateginių tikslų 2019 m. – Verslo ekonomikos skyriaus vadovei Vaidai Gomoliauskienei.

Geriausių 2019 m. specialistų nominacijos suteiktos Technologinių paslaugų skyriaus vyriausiajai  gyvulininkystės specialistei Daivai Gurauskienei, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniajai buhalterinės apskaitos specialistei Vilmai Čereškaitei ir Informacinių technologijų skyriaus vyresniajam tiksliojo ūkininkavimo įrangos inžinieriui Sergejui Dorochinui.

Geriausių rezultatų 2019 m. pasiekė Kėdainių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė Irena Navickienė ir Rietavo savivaldybės biuro buhalterinės apskaitos konsultantė Lina Sakalauskienė.

Sveikinimai už geriausius 2019 m. rezultatus teikiant ekonomines paslaugas skriejo į Šilutės r. biurą. Jie skirti konsultantei Simonai Kazlauskienei.

Už geriausius 2019 m. rezultatus dėkota Darbų saugos skyriaus specialistui Arvidui Požėrai, Pakruojo r. biuro augalininkystės konsultantei Astai Dalangauskienei, Šilalės r. biuro gyvulininkystės konsultantei Jūratei Ciparienei. 

Sveikinimai ir nuoširdūs linkėjimai buvo išsiųsti ir tiems rajonų biurų konsultantams, kurie 2019 m. darbavosi labai gerai ir tiek šiek tiek pristigo iki puikaus įvertinimo.

Šventė pavyko. Apsikabinome per nuotolį, dar kartą pajutę bendrystės jėgą.