Naujienos

Baltijos šalių konsultavimo tarnybos diskutavo dėl jų vaidmens ir tikslų Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemoje

  2022-11-16

Bendrojoje ES žemės ūkio politikoje siekiama kurti stipresnę Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą (ŽŪŽIS, angl. AKIS) kiekvienoje valstybėje narėje, nes keliamas tikslas – modernizuoti sektorių kuriant, kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje, kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų taikymą. Tai galima įgyvendinti tik apjungiant kiekvienos šalies tarpinstitucinius pajėgumus, bendraujant ir bendradarbiaujant. Kokia patirtis ir konsultavimo tarnybų vaidmuo Latvijoje, Suomijoje ir Estijoje domėjosi ir Lietuvoje kuriamą ŽŪŽIS Estijoje vykusiame šalių susitikime pristatė LŽŪKT direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Rimtautas Petraitis, Plėtros padalinio vadovė Ilma Rimkevičienė, Organizacijos vystymo ir finansų valdymo padalinio vadovė Sandra Urbanavičienė. 

Konsultavimo sistema Estijoje 

Estijos konsultavimo tarnybos ir Kaimo vystymo fondo direktorius (toliau – MES) Leho Verk pristatė Estijos MES veiklą. MES konsultacines miškininkystės, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo planų rengimo, paramos gavimo paslaugas teikia 110 konsultantų. Konsultavimo įstaiga atlieka ir žinių perdavimo funkcijas. Pernai MES pardavė 30 tūkst. konsultacinių valandų. Konsultavimo paslaugos teikiamos pagal su Žemės ūkio ministerija 2015–2023 m. sudarytą sutartį.

Estijos augalininkystės tyrimų institutas yra valstybinis tyrimų ir plėtros institutas, veikiantis Kaimo reikalų ministerijos valdymo srityje. Institutas įkurtas 2013 m. sujungus Estijos žemės ūkio tyrimų ir Jõgeva augalų selekcijos institutus. Estijos augalininkystės tyrimų instituto direktorius Andre Veskioja pristatė pagrindinę jų veiklą – naujų veislių bandymus, registruotų veislių priežiūros užtikrinimą, augalų genetinių išteklių išsaugojimą, sertifikuotų įvairių kultūrų sėklų auginimą ir platinimą. Šiuo metu institute dirba 135 darbuotojai. Jie glaudžiai bendradarbiauja su ūkininkais ir kitais žemės ūkio subjektais siekdami mokslinių tyrimų rezultatus pritaikyti praktikoje.

Estijoje šias tris įstaigas – Konsultavimo tarnybą, Kaimo vystymo fondą ir žemės ūkio tyrimų institutą – nuo 2024 m. planuojama apjungti į vieną organizaciją ir jai, be jau atliekamų visų trijų organizacijų funkcijų, pavesti šias ŽŪŽIS funkcijas:

  • ŽŪŽIS vystymo ir koordinavimo;
  • Konsultantų tinklo valdymo, užtikrinant konsultavimo paslaugų kokybę;
  • Žinių perdavimo ir informacijos dalijimosi koordinavimo ir organizavimo;
  • Žinių poreikio monitoringo;
  • ŽŪŽIS vaučerių valdymo;
  • Pagalbos kitiems ŽŪŽIS dalyviams dėl skaitmeninių įrankių naudojimo. 

Žinių ir inovacijų perdavimas Latvijoje 

Atstovai iš Latvijos Konsultavimo tarnybos ir mokymo centro (toliau – LKTMC) – direktorius Mārtiņš Cimermanis ir mokymo centro direktorius Edgars Linde – pristatė savo šalyje veikiančią ŽŪŽIS sistemą (1 pav.). Ji apima platų spektrą dalyvių, kurie užtikrina, valdo, finansuoja, vykdo, diegia, informuoja ir skatina inovacijas. Pagrindiniai veikėjai yra politikos formuotojai, mokslininkai, konsultantai, ūkininkai, privačios įmonės ir ne pelno organizacijos.

LKTMC yra Latvijos konsultacinė įmonė, kurios tikslai:

  • skatinti kaimo plėtrą, gerinant kaimo verslo subjektų profesines ir ekonomines žinias;
  • užtikrinti konsultacijų ir mokymų organizavimą visoje Latvijos teritorijoje;
  • didinti kaimo verslo subjektų konkurencingumą.

Šiuo metu LKTMC teikia paslaugas per 20 tūkst. ūkininkų ir kitų kaimo verslo subjektų. Nuo 2008 m. šiai konsultacinei organizacijai deleguotos Latvijos kaimo tinklo paramos funkcijos ir sukurtas šalies kaimo tinklo paramos padalinys, kuris nuo 2018 m. apima EIP paramos skyrių, o nuo 2010 m. veikia ir Latvijos žuvininkystės tinklo paramos padalinys. LKTMC taip pat aktyviai organizuoja ūkininkams ir miško savininkams profesinius mokymus.

Latvijoje ŽŪŽIS koordinatoriaus funkcijas planuojama pavesti būtent LKTMC.

Toliau skaitykite www.agroakademija.lt