Naujienos

Bus sukurtas virtualus ūkininkaujančių padėjėjas

  2020-06-19

LŽŪKT pradeda įgyvendinti trejus metus vyksiantį EIP grupės projektą ,,Savarankiškas geros žemdirbystės praktikos taikymas ūkyje – virtualus padėjėjas žemdirbiams“. Bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru ir ūkininkais, planuojama sukurti viešą elektroninę paslaugą, leidžiančią pagal tematiką ir kiekvieno ūkio poreikį savarankiškai diegti Gerosios žemdirbystės praktiką.

Elektroninę paslaugą sudarys skaitmenizuotas aktualus Gerosios žemdirbystės praktikos kodeksas su informacijos paieškos ir navigacijos sistema, augalų ligų ir kenkėjų, registruotų augalų apsaugos produktų elektroniniai katalogai, kita ūkiui reikalinga informacija. Bus galima interaktyviai konsultuotis.

Numatyta galimybė parengti konkrečiam ūkiui pritaikomus teritorijų žemėlapius, kuriuose bus atspindėta dirvodarinė sudėtis, dirvožemio paviršius, tipas, našumas, melioracinė būklė, vandens apsaugos zonos, juostos, vandenviečių zonos, Natura 2000 teritorijos, saugomos teritorijos; kultūros paveldo objektai, karstinis regionas.

Konsultavimo tarnybos specialistai drauge su partneriais planuoja sukurti ir suprogramuoti individualaus naudojimo skaičiuokles, padėsiančias sudaryti tręšimo planą, nustatyti maisto medžiagų, humuso balansą, sėklos normą, sąlyginių gyvulių, mėšlidžių ir srutų kauptuvų talpų ir pašarų poreikį, emisiją.

Taip pat bus sukurti ir įdiegti interaktyvūs ūkio situacijos modeliavimo pavyzdžiai, padėsiantys priimti sprendimus dėl dirvožemio ėminių ėmimo, sėjomainos planavimo.

Planuojama įdiegti interaktyvius savikontrolės klausimynus su rekomendacijomis. Jie padės savarankiškai įvertinti, ar ūkis atitinka jam keliamus kompleksinius valdymo reikalavimus, ar jame užtikrinta dirbančių asmenų sauga ir sveikata.

Galvojama ir apie mokymus. Įgyvendinant projektą, bus parengta nuotolinė 10 akad. valandų GŽP taikymo mokymo programa.

Labai svarbus partnerių indėlis

Pirmajame projekto partnerių susitikime aptariami būsimi darbai

„Projektas įgyvendinamas pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Mums labai svarbus kiekvieno partnerio indėlis. Esame dėkingi ūkininkams Erlendai Turskienei, Žydrūnui Blėdžiui, Rūtai Pilypienei, Stasiui Lomsargiui, Vidui Monstvilui, Adrianai Šedienei ir LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkams dr. Romai Semaškienei, dr. Virginijui Feizai ir dr. Daliai Feizienei už sutikimą dalyvauti projekto veikloje“,– sakė Profesinių kompetencijų padalinio vadovė Asta Šakickienė

Projekte dalyvaujančiuose ūkiuose LŽŪKT konsultantai atliks atitikimo kompleksiniams valdymo reikalavimams vertinimus, ims skaičiuoklėms ir programoms rengti, testuoti reikalingus dirvožemio, vandens, mėšlo ėminius. Gyvulininkystės ūkiuose tirs gyvulių sveikatingumo rodiklius: kraujo, šlapimo, pieno, geriamojo vandens, pašarų, tvartų mikroklimatą ir kt.

Ūkininkai testuos, vertins ir teiks siūlymus dėl parengtų skaičiuoklių ir programų, klausimynų, nuotolinių mokymų,  parengtų vizualių pavyzdžių naudos, patikimumo, praktiškumo ir kitų kriterijų.

LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkų pagrindinis ir svarbiausias indėlis – mokslinės ekspertinės žinios, leidžiančios spręstis problemas ir parengti patikimus, moksliškai pagrįstus skaičiavimo algoritmus, reikalingus elektroninėms paslaugoms kurti. Mokslininkai taip pat testuos gautus rezultatus, vertins ir teiks siūlymus.