Naujienos

Dalinkimės atsakomybe ir užkirskime kelią nelaimėms

  2020-03-04

Valstybinė darbo inspekcija pateikia negailestingą statistiką – per pastaruosius 10 m. šalies žemės ūkyje įvyko daugiau nei 1000 nelaimingų atsitikimų, 42 iš jų buvo mirtini.

Kiekvienas darbdavys, samdantis darbuotojų, turi būti ne tik susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, bet ir privalo juos įgyvendinti ūkyje. Įdarbinę darbuotoją – esate atsakingi už jo saugą ir sveikatą.

Jei dar neturite darbų saugos specialisto, galinčio įvertinti ūkyje esančias grėsmes, parengti reikiamus dokumentus ir instruktuoti darbuotojus – kreipkitės į savo konsultantą arba į artimiausią jums Konsultavimo tarnybos rajono biuro vadovą. Dalinkimės atsakomybe ir užkirskime kelią nelaimėms.