Naujienos

Dėmesio centre – Ūkio apskaitos duomenų tinklas

  2018-10-16

Spalio 16 d. LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis ir Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė atstovauja LŽŪKT Žemės ūkio ministerijoje organizuotame Lietuvos ūkių apskaitos duomenų tinklo nacionalinės tarybos posėdyje.

Posėdyje aptarti 2018 m. atlikto Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) tyrimo rezultatai ir patvirtintas 2019 m. respondentinių ūkių atrankos planas.

LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė informavo, kad lapkričio 28–29 d. į seminarus dėl ŪADT atvyks rajonų biurų konsultantai, renkantys ir sisteminantys šio respondentinių ūkių tinklo duomenis. Konsultantams bus perduota posėdžio metu gauta informacija, aptarti aktualiausi su šia darbo sritimi susiję klausimai.

Kasmet surenkama ir sisteminama per 1300 ūkių duomenų

LŽŪKT konsultantai kasmet turi surinkti ir susisteminti per 1300 respondentinių ūkių duomenis (į ES ŪADT pateikiama apie 1000 anketų). Ūkiai kruopščiai atrenkami pagal tam tikrus LAEI pateiktus kriterijus, atspindinčius Lietuvos prekinių ūkių visumą.

Apdorotus duomenis LAEI pateikia ES ūkių apskaitos duomenų tinklui.  Šis tinklas – vienintelis ūkių suderintų ekonominių duomenų šaltinis. Remiantis jais, atliekami palyginimai ES mastu, t. y.
analizuojami ir tikrinami metiniai duomenys iš maždaug 80000 ūkių.

Vadovaujamasi pagrindžiant paramą ūkininkams

ŪADT tenka svarbus vaidmuo pagrindžiant paramą ūkininkams. Prieš siūlydama BŽŪP pakeitimus, EK išnagrinėja įvairių galimų veiksmų poveikį ūkių ekonominiam, aplinkos ir socialiniam tvarumui kiekviename sektoriuje, valstybėje narėje ir netgi regione. Kasmet Komisija skelbia ŪADT duomenimis paremtą analizę, kurioje pateikiama ES ūkių ekonomikos apžvalga, pienininkystės, jautienos ir grūdų sektorių ataskaita. Jos labai svarbios norint suprasti ūkių pajamų struktūrą ir politikos poveikį įvairiam ūkių verslui.

LŽŪKT informacija