Naujienos

Didinamas Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos efektyvumas ir integralumas

  2022-06-29

Siekiant didinti Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (ŽŪŽIS) efektyvumą ir integralumą, įdiegti nauji taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinės sistemos (TITRIS) funkcionalumai.

Naujojo laikotarpio Bendrosios žemės ūkio politikos strateginiame plane (BŽŪP SP) iškeltas kompleksinis tikslas – modernizuoti sektorių̨, kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą̨ žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, skatinant jų̨ praktinį taikymą. Šio tikslo bus siekiama plėtojant ir stiprinant „Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą“ (ŽŪŽIS), t. y. geriau integruojant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, konsultavimo žinias, paslaugas ir infrastruktūrą, skatinant žinių sklaidą tarp visų ŽŪŽIS dalyvių (visų pirma, tarp ūkininkų, mokslininkų, konsultantų). 

Grupė tyrėjų iš VDU Žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro įgyvendino bendrą tyrimą dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje parengimo, kurio tikslas buvo parengti efektyvios ir integruotos Lietuvos ŽŪŽIS funkcinį modelį 2023–2027 m. Teikdami savo įžvalgas dėl efektyvios ir integralios Lietuvos ŽŪŽIS plėtros, tyrėjai kaip vieną iš ŽŪŽIS efektyvumą ir integralumą didinančių priemonių išskyrė taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinę sistemą TITRIS bei pabrėžė jos tolesnio tobulinimo ir plėtojimo svarbą.

TITRIS – unikali informacinė sistema

TITRIS yra unikali ir vienintelė sistema Lietuvoje, kurioje renkami, viešinami ir kaupiami taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų duomenys, naudingi siekiant efektyvesnio, tvaresnio, aplinką tausojančio ūkininkavimo. Sistemos objektas – mokslo tyrimai ir praktikoje sukurtos inovacijos, turintys ir galintys turėti mažesnį ar didesnį reikšmingumą plėtojant tvarią žemės ūkio gamybą.

Sistemoje TITRIS skelbiami nacionalinių (EIP) ir tarptautinių projektų (H2020, Life ir kt.) rezultatai ir praktikoje sukurtos inovacijos. Sistemos tikslas yra dalintis žemės ūkyje sukurtomis žiniomis, inovuoti žemės ūkį, skatinti bendradarbiavimą inovacijų kūrimo procese. TITRIS reikšminga ir strateginiu lygmeniu, nes sistemoje skelbiamas turinys atspindi ES žaliojo kurso ir ŽŪŽIS principus.

Sistemoje itin reikšmingas vaidmuo tenka turinio kokybei užtikrinti. Duomenų vertinimo, tikrinimo ir redagavimo mainuose dalyvauja šie dalyviai: duomenų teikėjas, administratorius, inovacijos vertintojas, kalbos redaktorius ir vertėjas. Taigi prieš viešinant inovacijas TITRIS, visus duomenis atidžiai įvertina kompetentingi Lietuvos žemės ūkio tarnybos specialistai. Tikslas – įvertinti (nustatyti) informacijos aiškumą, naujumą, pritaikymo galimybes ir aktualumą.

2021 m. gruodžio 15 d. įgyvendinus TITRIS plėtros darbus, sistema tapo dvikalbe, tai reiškia, kad inovacijas gali teikti užsienio duomenų teikėjai anglų kalba, o LŽŪKT vertėjas ją išverčia į lietuvių kalbą. Tokiu būdu Lietuvai tampa prieinamos inovacijos, kurtos užsienyje, o užsieniečiai mato Lietuvoje generuotas inovacijas.

Sistema papildyta funkcionalumais – „Kalendorius“ ir „Renginiai“, taip pat sukurta atskira sritis „Idėjų mugė“, skirta partnerių paieškai, bendradarbiavimui, naujų idėjų generavimui. Minėtieji funkcionalumai didina žinių sklaidą žemės ūkio sektoriuje, skatina skirtingus žemės ūkio sektoriaus veikėjus bendradarbiauti, dalintis idėjomis, supažindina su inovacijomis ir jų efektyvumu, pristato aktualius renginius. Žinių mainai ir inovacijų skatinimas žemės ūkyje yra kertiniai ŽŪŽIS sistemos elementai. TITRIS potencialiai galėtų būti puiki bazė ŽŪŽIS skaitmeninei platformai kurti. ŽŪŽIS platforma turėtų veikti kaip informacijos centras, padedantis naviguoti gausiame žinių sraute, tuo pačiu turėti funkcijas, padedančias ir skatinančias bendradarbiavimą, idėjų mainus, kooperaciją.

Sistema TITRIS jau dabar skirta visiems ŽŪŽIS dalyviams (ūkininkams, konsultantams, mokslininkams ir kt.) susipažinti su žemės ūkio srityje sukurtomis inovacijomis ir kita aktualia žemės ūkio sektoriaus informacija.

Laura Girdžiūtė ir Lina Žukauskienė, LŽŪKT

Žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2015–2022 metų programa

Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje parengimo

Finansuoja: