Naujienos

Dr. E. Makelis – Žemės ūkio akademijos absolventų klubo „ASU alumni“ viceprezidentas

  2019-01-21

Sausio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko klubo „ASU alumni“ kasmetinė rinkiminė konferencija. Joje apžvelgta 10 metų trunkanti klubo veikla, dalintasi prisiminimais, pagerbti jo steigėjai ir nariai.

Klubo „ASU alumni“ prezidentu išrinktas verslininkas Pranas Dailidė, o viceprezindentu – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis.

Klubas „ASU alumni“ įkurtas siekiant tęsti ryšius bei draugystę su Žemės ūkio akademijos absolventais. Vienas iš svarbiausių jo narių veiklos tikslų – sudaryti galimybes plėtoti visapusiškai naudingą dialogą ir partnerystę tarp visų kartų absolventų ir akademijos bendruomenės.