Naujienos

Džiugi veiklos 30-mečio šventė vyko Šilalės r. biure

  2023-07-17

Dalinamės LŽŪKT Šilalės r. biuro vadovės Jūratės Ciparienės mintimis ir rajoninio laikraščio „Šilalės artojas“ straipsniu. 

Sveikindama visus šventinio renginio dalyvius, Jūratė Ciparienė sakė: „Džiaugiamės matydami Jus visus, atvykusius į mūsų 30-mečio šventę. Dėkojame, kad į mūsų šventę atvyko administracijos direktorius Andrius Jančauskas, vicemerė Jolanta Skrodenienė, LŪS Šilalės skyriaus pirmininkas Aivaras Tamošaitis, taip pat daug metų buvęs  ūkininkų sąjungos pirmininkas Algirdas Taroza, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė, rajoninis laikraštis „Šilalės artojas“, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos  regiono vadovė Sonata Karpavičienė, Šilalės kredito unijos administracijos vadovė Eligija Gerčytė. Ūkininkas Egidijus Gečas, kuris naudojasi Konsultavimo tarnybos paslaugomis, yra  Ūkininkų koperatyvo“ Šilalės agro“ vienas iš įkūrėjų ir dalininikų, Šilalės savivaldybės tarybos narys. Taip pat  mūsų ištikimiausi klientai –ūkininkai, apie kuriuos norėtųsi pasakyti daug gražaus, mielo, gero, nuoširdaus, nes su kiekvienu bendravimas ir nueitas kelias yra įvairus, jame susipina norai, galimybės, įstatymai, draudimai. Ne visada tas tenkina vieną ar kitą pusę, tada parodome stipresnę emociją, bet kompromisą surandame. O klaidų darome visi, svarbu, kad jas vieni ir kiti geranoriškai ištaisome. Ačiū jums už tai, kad esate, už supratingumą, bendrystę, gerą žodį, kuris mums yra labai svarbus, aišku ir už kritiką, kad galėtume tobulėti.  

Šiek tiek istorijos. Kaip žinote, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurai įsikūrę ir savo veiklą vykdo visuose Lietuvos rajonuose ir kai kuriose savivaldybėse. Trisdešimtmečio šventė vyksta visų rajonų biuruose skirtingu metu, pas vienus jau įvyko, pas kitus vyksta dabar, kituose biuruose dar bus rudenį. Mūsų Šilalės biuro 30-mečio minėjimas sutampa su svarbiais įvykiais Lietuvoje, Vilniuje vyksta NATO viršūnių susitikimas, Žemaičių Kalvarijoje didieji Žemaičių atlaidai, dėl to kai kurie svečiai ir neatvyko.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo Tarnyba įkurta 1993 m. birželio 1 d. Vadovaujantis LR  Vyriausybės  1992 m. gegužės 26  d. nutarimu Nr. 393 Ekonomikos ministerijoje. Tokiai institucijai atsirasti buvo didžiulis poreikis, nes 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę  masiškai ėmė  steigtis ūkininkų ūkiai, vien per 2 m. jų įsisteigė per 100 000.  Pradėjusiems ūkininkauti reikėjo įvairių žinių. Interneto tada dar nebuvo, nors  „Lietuviško interneto“ gimimo diena galima vadinti 1991 m. spalio 10-ąją. Tądien tik ant Seimo buvo įrengta palydovinio ryšio įranga. Taip Lietuva pirmą kartą savarankiškai prisijungė prie pasaulinio žiniatinklio. Po metų sukurtas ryšys tarp Vilniaus ir Kauno. 1995 metais „Omnitel“ pradėjo teikti komercinias interneto paslaugas, bet tuo metu kaimo vietovėse besinaudojančių internetu dar buvo nedaug. Taigi, reikėjo informacijos, ūkininkaujantys ieškojo profesionalių specialistų, konsultantų.

Prie LŽŪKT ištakų stovėjo to meto žemės ūkio srityje aktyviai veikusios asmenybės – tai LŪS pirmininkas Jonas Čiulevičius, Lietuvos bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis, tuometinis žemės ūkio ministras Rimantas Karazija. Būdami Konsultavimo tarnybos steigėjais, jie stengėsi kreipti įstaigos veiklą  pačia teisingiausia ir reikalingiausia, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms  linkme.

Konsultavimo tarnybos modelis kurtas panašus į skandinavų, anglų konsultavimo sistemą. Buvo domėtasi Amerikos ir kitų šalių  konsultavimo patirtimi.  Danijos žemdirbių konsultavimo sistema turi šimtametes tradicijas, ji atrodė patraukliausia, suprantamiausia, labiausiai atitinkanti lietuvių dvasią. Ji buvo kiek pakoreguota ir pritaikyta mūsų šalies situacijai.

Įstojus į ES, atsirado ir neįprastų paslaugų poreikis. Didelį darbą Konsultavimo tarnyba atliko ruošiantis pasėlių deklaravimui. Rajoninių  biurų konsultantai, žemės ūkio ministerijos prašymu, kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra, GPS aparatais matavo žemes ir padėjo įbraižyti, taigi ir šitoje srityje buvome pirmieji. Labai svarbu buvo ES paramos įsisavinimas, bei pagalba ūkininkų  ūkiams apsisaugoti nuo gresiančių sankcijų. Tuo metu įmonių, konsultuojančių tokiais klausimais, nebuvo, buvo vienintelė Konsultavimo tarnyba. Dabar situacija kitokia, yra įvairių konsultavimo įmonių, įmonių prekiaujančių įvairiais produktais ir kartu konsultuojančių. Yra natūralu, kad kai kurie buvę klientai konsultuojasi kitur, turi buhalterius savo ūkiuose, bet daugelis ūkininkų ir dabar išliko lojaliais klientais. Tai įrodo, kad žemdirbiams reikalingos žinios ir konsultavimo paslaugos.  

Dar norisi trumpai sugrįžti prie biuro veiklos. Ko reikia klientams, ką dirbame mes? Pagrindinė paslauga, kuria naudojasi ūkininkai, tai yra buhalterinė apskaita.

Nuo pat įstojimo į ES dienos žemdirbiai domisi ES paramomis ir jų galimybėmis, todėl aktualios ekonomikos konsultacijos, verslo planų rengimo bei administravimo paslaugos. Aktualios yra ir dirvožemio tyrimai, tręšimo planų sudarymas, augalininkystės  konsultacijos.

Ilgiausiai biure dirbu aš. Kuruoju gyvulininkystės sritį, teikiu gyvulininkystės paslaugas, organizuoju lauko dienas, įvairius mokymus, seminarus, vykdome parodomuosius gyvulininkystės bandymus, kuriuose sujungiama su profesionaliomis konsultacijomis ir pademonstruojama vizualiai, taip pat rengiu prognozinę gyvulininkystės dalį ruošiant verslo planus.

Pagrindinį ekonominį darbą rengiant verslo planus atlieka ekonomikos konsultantė Gintarė Jakienė. Ji kruopščiai ir atsakingai rengia verslo planus, pildo paraiškas ir ataskaitas, manome, kad iš po vaikų auginimo atostogų netrukus sugrįš ir antra ekonomikos konsultantė. Didžiuojuosi, kad biure dirba kompetentingos buhalterės Aldona Dobilienė, kuri turi daug žinių ir patirties įvairiose situacijose, ji biure dirba ilgiausiai, Inga Pielikėnė, Renata Daukšaitė, šių merginų darbo stažas ne toks didelis, bet pasižymi atsakingumu, kruopštumu, profesionaliu bendravimu su įvairiomis institucijomis: VMI, SODRA, ĮDARBINIMO TARNYBA, ir mūsų šauniosios apskaitininkės Rosita Poškienė, Ligita Šadbarienė, klientams su jomis netenka bendrauti, bet jos kruopščiai atlieka atsakingą techninį darbą.

Dar turime augalininkystės konsultantę, kurios darbo vieta nėra mūsų biuras, bet reikalui esant ji atvažiuoja arba daug reikalingų darbų padaro per nuotolį, tarpininkaujant mūsų biurui.  Tokiu pat būdu yra teikiamos ir darbų saugos paslaugos, kai ūkininkai turi įsidarbinę darbuotojų, jiems yra privaloma vesti instruktažus, pildyti žurnalus, turėti pasirengus darbo tvarkos taisykles ir pareigybinius nuostatus. Kam tokių paslaugų reikia, darbų saugos specialistas atvyksta į ūkį.

Po mūsų rajoną aktyviai važinėjasi mobili gyvulininkystės laboratorija, atliekami įvairūs biocheminiai tyrimai, ankstyvas veršingumo nustatymas, sudaromos gydymo schemos.

Keturračiai ima dirvožemio tyrimus, na paslaugų spektras platus.

Ačiū jums, mielosios kolegės, Aldona, Inga, Gintare, Renata, Rosita, Ligita, už profesionalumą, atsakingumą, atkaklumą, supratingumą  ir sklandų komandinį darbą. Ačiū už šios dienos šventę. Visa tai, kas puošia mūsų aplinką, tai mūsų merginų kūryba ir darbas. Ačiū už šios dienos šventę, jūs buvote idėjų generatorės ir vykdytojos! 

Dėkoju mūsų svečiams už dovanas, linkėjimus, gražius sveikinimo žodžius. Ir kartu noriu palinkėti vieni kitiems, kad mes ir įvairios institucijos, rajono valdžios atstovai dirbtume išvien, nematydami vieni kitų kaip konkurentų. Lai visi jūsų ir mūsų darbai, priimami sprendimai ar duodami patarimai būna žmonėms naudingi, profesionalūs, sudarantys sąlygas  geresniam mūsų visų gyvenimui.

Nuotraukos iš biuro archyvo