Naujienos

EIP projekto tęstinumas – ūkiams naudingos ir juose pritaikomos inovacijos

  2022-02-23

Lietuvos kaimo tinklas organizavo nuotolinį renginį „LKT dirbtuvės“. Jame pristatyti EIP (Europos inovacijų partnerystės) projektai. Vienas iš jų – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos įgyvendintas projektas „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų vartai“.

Konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis, Inovacijų tarnybos vadovė Laura Girdžiūtė ir projektų administravimo specialistė Monika Dmukauskienė nuotolinio renginio dalyviams pristatė Konsultavimo tarnybos įgyvendinto EIP  projekto „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų vartai“ rezultatus, atsakė į klausimus.

„Džiaugiuosi iniciatyva, leidžiančia pasidalinti projekto rezultatais. Šis EIP projektas buvo vienas iš pirmųjų. Dar niekas neturėjo tokių projektų įgyvendinimo patirties. Jo ypatumas, kad buvo diegiama organizacinė inovacija. Pirminę idėją lėmė dar tuo metu EK paskelbtos pirmosios įžvalgos dėl žemės ūkio ateities, bendrosios žemės ūkio politikos. Buvo pradėta kalbėti, kad Kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo sėkmė labai priklausys nuo to, kaip ES šalyse veiks Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (ŽŪŽIS). Mes su partneriais atlikome tam tikrą studiją, įvertinome situaciją Lietuvoje ir nusprendėme teikti paraišką, kurios vienas iš tikslų ir buvo sustiprinti tuo metu esančią Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą ir padėti pagrindus būsimai sistemai, kuri realiai pagal Europos Sąjungos reglamentus ir strategiją turėjo pradėti veikti nuo 2020 metų. Kadangi įgyvendinimas nukeltas, tikėkimės, kad panaši sistema, kokią mes sukūrėme projekte, kitais metais bus įgyvendinta Lietuvoje“, – sakė R. Petraitis.

Per trejus bendro konsultantų, mokslininkų ir gamybininkų (eksperimentinių ūkių) projektinio darbo metus Konsultavimo tarnyboje įkurtas centras „Inovacijų vartai“ ir Inovacijų paramos tarnyba, įrengta dirvožemio ir vandens tyrimų laboratorija, atidarytas Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centras, technologijų demonstravimo paviljonas su ūkininkavimo technologinių paslaugų demonstravimo sistema. Direktoriaus pavaduotojas akcentavo projekto tęstinumo svarbą – viskas sėkmingai veikia.

Ūkiuose pritaikomos inovacijos sistemoje TITRIS

Pasak Inovacijų tarnybos vadovės Lauros Girdžiūtės, jos vadovaujama komanda siekia, kad inovacijų kelias nuo jų kūrėjų iki naudotojų – žemdirbių ar žemės ūkio įmonių – būtų trumpesnis, koordinuoja išbandytų ir įdiegtų inovacijų sklaidos veiksmus. Tam sukurta informacinė sistema TITRIS  – taikomųjų inovacijų tyrimų rezultatų informacinė sistema.

„Informacinė sistema yra nemokama, dvikalbė (LT/EN). Joje renkama, kaupiama ir viešinama informacija apie Lietuvos ir užsienio žemės ūkio sektoriuje sukurtas įvairių žemės ūkio sričių inovacijas, pritaikomas ūkiuose. Sistemoje paprasta paskelbti ir rasti dominančias inovacijas, susisiekti su jų kūrėjais“, – sakė sistemos administratorė Monika Dmukauskienė, kviesdama registruotis į TITRIS ir sekti informaciją sistemos Facebook paskyroje.

Dalinamės direktoriaus pavaduotojo R. Petraičio pranešimu.

Autorė Jolanta Dalia Abarienė