Naujienos

ES remiamas projektas – galimybė tobulinti kvalifikaciją

  2018-12-11

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 2017–2020 m. įgyvendina projektą „Ekonominių rezultatų gerinimas augalininkystės ūkiuose taikant integruotos augalų apsaugos metodus“ Nr. 14PA-KK-16-1-02965-PR001. Projekto veikla vykdoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti žinių perteikimą ir inovatyvias integruotos augalų apsaugos technologijas augalininkystės ūkiuose, mažinti auginamų žemės ūkio augalų priežiūros savikainą. Veiklos tikslas – ūkininkų ūkiuose atliekant gamybinius parodomuosius bandymus, perteikti žemdirbiams moksliniais tyrimais paremtas inovatyvias integruotos augalų apsaugos priemonių naudojimo technologijas ir atlikti jų ekonominį vertinimą.

Per projekto įgyvendinimo laiką skirtinguose Lietuvoje rajonuose rengti projekto „Ekonominių rezultatų gerinimas augalininkystės ūkiuose taikant integruotos augalų apsaugos metodus“ viešinimo renginiai – organizuotos lauko dienos ir seminarai, kuriuose interesantams pristatyta projekto veikla, gilintasi į integruotos augalų apsaugos bendrųjų principų ir rekomendacijų taikymą ūkiuose, akcentuota užauginamos produkcijos savikainos fiksavimo, skaičiavimo ir analizės nauda.

Bandymų rezultatai aptarti lauko dienose

2018 m. pavasarį ir vasarą, pačiu intensyviausiu augalų vegetacijos laikotarpiu, kada laukuose pasirodė derliaus kiekybinius ir kokybinius parametrus galintys lemti kenksmingieji organizmai (augalų ligos ir kenkėjai), suorganizuota 20 lauko dienų. Jos rengtos tuose ūkiuose, kuriuose buvo įdiegti ir atliekami projekto gamybiniai parodomieji bandymai. Lauko dienų metu susirinkę dalyviai sužinojo apie ūkiuose taikomas augalų auginimo technologijas, jiems pristatyti projekto parodomieji bandymai, dalyviai praktiškai galėjo pamatyti, dėl kokių priežasčių ir kokio tikslo siekiant reikia stebėti savo auginamus pasėlius, kada ir kokių priemonių reikėtų imtis pastebėjus lauko augalų ligų ir kenkėjų daromą žalą, kokios integruotos augalų apsaugos priemonės mažintų chemizuotų priemonių naudojimą kovojant su kenksmingaisiais organizmais. Dalyvius domino, kaip nesudėtingai laukuose nustatyti kenksmingųjų organizmų žalingumo ribą, kad augalų apsaugos produktų naudojimas būtų ekonomiškai naudingas.

Ruduo – seminarų metas

Rudens laikotarpiu, kai laukuose buvo baigti pagrindiniai darbai, t. y. spalio–lapkričio mėnesiais, projekto veiklos viešinimo renginiai iš ūkių laukų perkelti į vidų. Įvyko 25 seminarai, kuriuose kalbėta apie praėjusių metų ūkių pasiektus rezultatus, sausros, kuri buvo visoje šalyje, žalingą įtaką parodomųjų gamybinių bandymų rezultatams. Pristatyti integruotą augalų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir aptarta kita su tuo susijusi informacija.
Didelio ūkininkų susidomėjimo sulaukė pranešimai ir diskusijos apie tarpinių augalų auginimo tiesioginę naudą dirvožemiui ir auginamai produkcijai, savikainos fiksavimo ir skaičiavimo nauda ir paprastumas naudojant LŽŪKT specialistų sukurtą kompiuterinę ūkio valdymo programą „e-Geba Augalininkystė“.

Seminarai ir lauko dienos organizuoti Akmenės, Biržų, Kretingos, Klaipėdos, Kelmės, Kaišiadorių, Kupiškio, Raseinių, Telšių, Tauragės, Jurbarko, Joniškio, Šakių, Marijampolės, Varėnos, Šalčininkų, Širvintų, Šiaulių, Utenos, Vilniaus, Zarasų rajonuose ir Rietavo savivaldybėje.

Ūkininkai dalinosi patirtimi

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra subūrusi 6 pasidalinimo ir pasikeitimo patirtimi ūkininkų grupes, kurios reguliarių susitikimų metu diskutuoja kiekvienos grupės dalyviams aktualiais klausimais, pasitardami tarpusavyje sprendžia iškilusias problemas, jų veiklą organizuoja-moderuoja LŽŪKT rajonų biurų augalininkystės konsultantai.

Susitikimų metu daugiausia diskutuota apie parodomųjų bandymų vykdymo eigą, augalų mitybą ir priežiūrą sausros periodu, kokių integruotos augalų apsaugos priemonių imtis norint sumažinti auginamiems augalams daromą žalą. Taip pat susitikimuose planuota ir fiksuota parodomojo gamybinio bandymo eiga, vertinta lauko, dirvožemio, meteorologinių sąlygų, augalų priežiūros ir mitybos poreikio situacija.

Pasidalinimo patirtimi grupių susitikimai ir toliau vyks kiekvieną metų ketvirtį Joniškio ir Šiaulių, Tauragės ir Raseinių, Širvintų ir Kaišiadorių, Kupiškio ir Rokiškio, Varėnos ir Šalčininkų rajonuose.

Visų renginių metu ūkininkams įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Lauko dienos metu vertinama Raseinių r. sausros padaryta žala

Karolis Urba, VšĮ LŽŪKT augalininkystės paslaugų vadovas