Naujienos

ES Ūkių apskaitos duomenų tinkle Telšių r. ūkių veiklos duomenys

  2019-11-14

Nemažai ES valstybių Žemės ūkio konsultavimo tarnybų atsakingos už respondentinių ūkių duomenų surinkimą. Viena iš jų –  Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Apskaitos ir ekonomikos konsultantai dirba su ūkininkais, atrenka respondentinius ūkius pagal Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) pateiktas rekomendacijas, tvarko ūkininkų respondentų ūkių apskaitą, o duomenis apie ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą pateikia LAEI toliau apdoroti. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Telšių r. biuro konsultantės 2019 m. pateikė 36 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2018 metais. Ši informacija pateikta remiantis  buhalterinės apskaitos duomenimis.

Ūkiai skirstomi pagal skirtingas ūkininkavimo formas, tipą, dydį, augalų derlingumą, bendrąją produkciją, gamybinį pelną ir kt. Analizuoti finansiniai ūkių rodikliai, lyginant Telšių r. respondentinių ūkių rodiklių vidurkius su tokių visos Lietuvos ūkių rodiklių vidurkiais.

Rajono respondentinių ūkių vidutinis grynasis pelningumas 2018 m. buvo 0,40, kai tuo tarpu Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis tesiekė 0,31. Šis rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno.

Grynojo pelningumo rodiklis (be dotacijų, susijusių su pajamomis) rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. rodiklis rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz., išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.). Šio rodiklio reikšmė Telšių r. 2018 m. buvo -0,02, kai Lietuvos rodiklis 0,06. Rodiklio reikšmė rodo, kad žemdirbiai trečius metus iš eilės patyrė nuostolių dėl nepalankių meteorologinių reiškinių, nesugebėjo dirbti pelningai, tai yra uždirbto pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos neužteko.

Telšių r. ūkių turto apyvartumas 2018 m. – 0,36. Jis rodo, kiek  grynojo pelno uždirbo 1 į turtą investuotas euras. Kuo aukštesnis šis rodiklis, tuo didesnis efektyvumas. Lietuvos respondentinių ūkių turto apyvartumo rodiklis šiek tiek didesnis, t. y. -0,40.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų naudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne daugiau nei 0,6. Rajono respondentinių ūkių vidutinis skolos rodiklis 2018 m. buvo 0,19, Lietuvos 0,25.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro ekonomikos konsultantė  Marija Vitkienė

www.agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi