Naujienos

ES ŽŪŽIS narių susitikime aptartas švietimo ir mokymo vaidmuo

  2021-01-21

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis ir kiti įstaigos specialistai dalyvavo ES valstybių SCAR AKIS (ŽŪŽIS) narių nuotoliniame posėdyje, kuriame aptarta patirtis, įgyta įgyvendinant tarptautinius projektus, „Erasmus+“ programą ir kt. 

LŽŪKT Inovacijų paramos tarnybos specialistė Dovilė Petkevičienė informavo, kad „SCAR SWG AKIS“ posėdyje aptartas švietimo ir mokymo vaidmuo ES AKIS – Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemoje (ŽŪŽIS). Valstybės narės susitikimo metu pristatė švietimo ir mokslo situaciją savo šalyje, pateikė gerosios patirties pavyzdžių. 

 „Diskutuojant akcentuota, kad švietimo veikloje turi dalyvauti ne tik universitetai, švietimo centrai ar kitos mokymo institucijos. Kad konsultavimas būtų kokybiškesnis ir veiksmingesnis, svarbu įtraukti ir žemės ūkio konsultantus, o jie galėtų teikti naujausią moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstą technologijų ir mokslo sričių informaciją. To siekiant, keistis darbo patirtimi SCAR AKIS posėdžiuose yra labai naudinga“, – sakė Dovilė Petkevičienė. 

Susitikimo metu buvo apžvelgta ERASMUS + veikla, siekiant išnagrinėti galimybes stiprinti AKIS (ŽŪŽIS) švietimo sritį Europoje. Taip pat pristatyti šie H2020 projektai: Eureka, Nefertiti, Nextfood ir Liaison. Aptarti jų rezultatai ir ryšiai su kitais projektais.

SCAR AKIS narių sąraše – nacionalinių žemės ūkio ministerijų, mokslo ir konsultavimo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, o posėdžiuose dalyvauja ir Lietuvos atstovai: LR žemės ūkio ministerijos specialistai, Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) mokslininkai ir LŽŪKT atstovai.

Visi SCAR AKIS nariai dirba neatlygintinai. Kelis kartus per metus jie renkasi į posėdžius ir diskutuoja apie SCAR tuo metu gautą užduotį: kokiu klausimu yra laukiama jų nuomonės. Per beveik dešimtmetį SCAR AKIS narių darbas taip išpopuliarėjo, kad jos narių gretos beveik padvigubėjo ir šiandien darbo komitetuose dalyvauja apie 40 narių.