Naujienos

Europops žaliasis kursas:iššūkiai ir galimybės

  2020-02-21

Vasario 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvykusioje mokslinėje konferencijoje „Europos žaliasis kursas: iššūkiais grįstos galimybės agro-, miškų mokslui ir verslui“, skirtoje Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) 10 metų mokslinės veiklos sukakčiai pažymėti  pranešimą skaitė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, LR Žemės ūkio ministro patarėjas Gediminas Lapukas, Aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos departamento direktorius dr. Albertas Žalys.

Su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ištakomis, kūrimu ir raida supažindino LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius. LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas kalbėjo apie Europos žaliąjį kursą ir mokslininkų vaidmenį jo kontekste. Žemdirbystės instituto direktorės akad. Žydrės Kadžiulienės pranešimas buvo skirtas tvaraus dirvožemio naudojimo ir efektyvios augalininkystės klausimams nagrinėti, Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas supažindino su agrobiologinių išteklių ir funkcionaliojo maisto svarba. Dr. Marius Aleinikovas kalbėjo apie tvarią miškininkystę klimato kaitos sąlygomis, Pasaulio biomasės asociacijos prezidentas Remigijus Lapinskas supažindino su agro- ir miško biomasės ištekliais ir jų indėliu bioekonomikai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis pristatė mokslo ir žinių sklaidos sinergijos galimybes inovatyviam žemės ūkiui.

Konferencijoje dalyvavo LAMMC mokslo ir administracijos darbuotojai, gausus būrys akademikų, mokslo ir studijų institucijų, verslo ir valdžios atstovų.

Parengta pagal LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informaciją

Nuotraukos Ados Alejūnaitės