Naujienos

Galvojate plėsti smulkųjį verslą gaudami ES paramą – rinkitės to paties norinčius partnerius

  2023-01-30

Nuo vasario 1 d. smulkieji ūkiai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės, fiziniai asmenys, norintys bendradarbiauti organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, kviečiami teikti paraiškas ES paramai gauti. Ką reikia žinoti?

Jei jūsų ūkio VED paramos paraiškos pateikimo dieną 4 000–15 000 Eur, arba miško valdos dydis – iki 20 ha, o labai maža įmonė veikia ne trumpiau nei 2 m., yra registruota ir veiklą vykdo kaimo vietovėje ir iš veiklos gaunamos pardavimo pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 VDU dydžių, ar esate kaimo gyventojai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą ne trumpiau nei 1 m. (veikla neprivalo būti nepertraukiama – galimas sezoniškumas) ir iš šios veiklos gaunate pajamų, kurios ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau nei 12 MMA dydžių ir yra deklaruotos VMI – ši parama jums. Tik svarbu paraišką teikti kartu su ne mažiau kaip 2 partneriais, užsiimančiais tokia pat veikla. Su jais turi būti sudaryta jungtinės veiklos sutartis.

Kokios išlaidos finansuojamos

Paramos tikslas gali būti žemės ūkio technikos ir įrangos, N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių, kompiuterinės įrangos, technologinių įrengimų, technikos ir įrangos įsigijimas.

Taip pat galima rinktis paramą naujiems paskirties pastatams statyti, turimiems rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą, kurti ir gerinti projekto įgyvendinimo vietos infrastruktūrą.

Jei esate miško savininkas, galite įsigyti miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos, dirvos paruošimo miško želdiniams mechanizmų.

Akcentuotina, kad specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių gamyba arba perdirbimu: vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu.

Apie prioritetinius balus

Minimalus projektų atrankos balų skaičius – 40. Tiek ar daugiau pavyks surinkti, jei bendradarbiauti jungsis daugiau projekto dalyvių.

Daugiau balų skiriama smulkiesiems ūkininkams, kurių VED yra 4000–4999 Eur, taip pat miško valdytojai, kurių miško valda yra nuo 1 iki 3 hektarų. Daugiau prioritetinių balų gali tikėtis ilgiau nei 5 m. veikiančios įmonės. Paraišką gali teikti ir stambesni ūkiai ar miško valdytojai, tik jiems gali būti suteikiama mažiau balų.

Daug balų pridedama tiems, kurių projektas susijęs su gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo plėtra ir planuojama, kad įgyvendinus projektą visų jo dalyvių pajamos iš atitinkamo sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų.

Prioritetinių balų gali tikėtis pareiškėjai, kurių projektas susijęs su klimato kaita ir aplinkosauga, o pareiškėjas ir partneriai turi ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą.

Svarbu ir tai, kad projekte būtų numatyta didinti smulkių ūkių VED, o labai mažos įmonės, fizinio asmens ar miško valdytojo veiklos pajamas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – 90000 Eur, 2014–2020 laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur pareiškėjui ir partneriams atskirai.

Paramos intensyvumas – 60 proc., o 70 proc., jeigu pareiškėjas ir partneris bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose ir jų ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus sudaro ne mažiau kaip 45 proc. žemės ūkio veiklos pajamų ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu. Kiekvienas partneris vertinamas atskirai.

Kyla klausimų? Į juos atsakys LŽŪKT rajonų biuruose verslo ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai. Kreipkitės.

Pagal LŽŪKT paslaugų ir produktų valdymo specialisto Mindaugo Mižutavičiaus informaciją parengė redaktorė Jolanta Dalia Abarienė.