Naujienos

Ignalinos r. respondentinių ūkių 2018 m. veiklos apžvalga ir duomenų analizė

  2019-11-11

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis duomenų šaltinis vertinant pajamų lygį ūkiuose ir priimant valdymo sprendimus žemės ūkio sektoriuje. Respondentinių ūkių duomenys pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Respondentiniai ūkiai identifikuojami pagal suteiktus kodus, apklausoje dalyvavusiems ūkiams pateikiami išanalizuoti duomenys, rodantys veiklos efektyvumą.

Respondentinių ūkių veiklos apžvalga

Ignalinos r. biuro darbuotojai į ŪADT 2018 m. pateikė 24 ūkių duomenis, tarp kurių buvo 13 gyvulininkystės ūkių, 5 mišrūs (parduodantys ir gyvulininkystės, ir augalininkystės produkciją) ir 6 ūkiai, užsiimantys augalininkyste.

Gyvulininkystės ūkiuose vyraujantis ūkio veiklos tipas – pienininkystė, ja užsiėmė 8 ūkiai. Keturiuose ūkiuose auginti mėsiniai galvijai, o viename – paukščiai. Iš penkių mišrių ūkių, keturiuose vyraujanti buvo gyvulininkystė ir tik viename – augalininkystė.

Specializuotuose augalininkystės ūkiuose didžiausi žemės plotai buvo skirti javams, rapsams ir ankštiniams augalams. Tik vienas ūkininkas užsiėmė daržininkyste.

Toliau, naudojantis LŽŪKT klientų duomenų baze, pateikiami apibendrinti 2018 m. Ignalinos r. ir visos Lietuvos respondentinių ūkių duomenys. Didžioji dalis Ignalinos r. respondentinių ūkių pardavimo pajamas gavo iš gyvulininkystės veiklos, t. y. už parduotą pieną ir gyvulius, todėl gyvulininkystės situaciją paanalizuosiu detaliau. ŽŪIKVC duomenimis, Lietuvoje melžiamų karvių ir pieno gamintojų, teikiančių pieną supirkėjams, skaičius kasmet mažėja. Per 2015–2018 m. laikotarpį pieno gamintojų skaičius sumažėjo nuo 32064 vnt. iki 22811 vnt., t. y. 40,56 proc., bendras karvių skaičius sumažėjo 17,21 proc., nuo 301586 vnt. iki 257297 vnt. Mažėjant pieno gamintojų skaičiui, likę ūkiai plėtėsi, nes pieninių karvių skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam pieno gamintojui, didėjo. Ši tendencija ypač ryški Ignalinos r. ūkiuose. Vidutinio, vienam ūkiui tenkančio melžiamų karvių skaičiaus ir primilžio iš karvės dinamika Ignalinos r. ūkiuose ir vidutiniškai Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2016–2018 m. pateikta 1 ir 2 paveiksluose.

1 pav. Vienam ūkiui tenkančio melžiamų karvių skaičiaus dinamika Ignalinos r. respondentiniuose ūkiuose ir vidutiniškai Lietuvoje 2016–2018 m.

2 pav. Primilžis iš karvės respondentiniuose ūkiuose 2016–2018 m., t

Ekonominių rodiklių analizė

Svarbiausias kiekvieno ūkininko tikslas yra kuo mažiau išleidžiant uždirbti kuo daugiau pelno. Ūkio veiklą labiausiai apibendrinantys rodikliai yra grynasis pelningumas ir grynasis pelningumas be dotacijų. Šie rodikliai rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirba pelno. Bendrą ūkio įsiskolinimo lygį atspindi skolos rodiklis, rodantis, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Ignalinos r. ūkininkai dirbo pelningiau nei vidutiniškai Lietuvos respondentai, bet jų veiklos tęstinumas labiau priklausė nuo subsidijavimo.

Lentelė. Ignalinos r. respondentinių ūkių finansiniai rodikliai

Mažiausiai įtakos nepalankios gamtinės ir rinkos sąlygos turėjo stabiliausiai ūkininkaujantiems gyvulininkystės ūkiams, o augalininkystės ūkiai dažniau patyrė nuostolių dėl užsitęsusios sausros, liūčių ir kitų nepalankų gamtos reiškinių, todėl jų veiklos tęstinumas labiau priklauso nuo subsidijavimo.

Analizuojamu 2016–2018 m. laikotarpiu ūkiai išliko finansiškai stabilūs. Tą rodo mažai kitęs skolos rodiklis. Ignalinos r. respondentinių ūkių skolos rodiklis buvo nežymiai didesnis nei vidutiniškai Lietuvos respondentinių ūkių, vadinasi buvo palankios sąlygos vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ar gauti papildomą kreditą, reikalingą ūkio plėtrai ir modernizavimui. Skolintų lėšų naudojimas visada priimtinas tol, kol nekelia grėsmės ūkio finansiniam stabilumui ir sklandžiai veiklai.

Parengta pagal Ignalinos r. respondentinių ūkių analizę ir ŽŪIKVC duomenis.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro ekonomikos konsultantė Audronė Korsakienė

www.agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi