Naujienos

IKMIS tobulinimo projektas sėkmingai užbaigtas – kas toliau?

  2021-03-02

Konsultavimo tarnyba drauge su partneriais sėkmingai užbaigė projektą „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“. Nuotoliniame susitikime aptarti projekto rezultatai, dalintasi įgyvendinimo patirtimi ir, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus, numatyta plėtra.

Projektas „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“ įgyvendintas siekiant tobulinti informacinę sistemą IKMIS. Jame numatytus tikslus sėkmingai įgyvendinti pavyko glaudžiai dirbant su partneriais: 
LAMMC Žemdirbystės institutu, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutu, Valstybine augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Kalbėdama apie projekto įgyvendinimą, jo veiklą administravusi Konsultavimo tarnybos Informacinių technologijų skyriaus vadovė Ilma Rinkevičienė akcentavo, kad nuo 2017 m., kai įvyko pirmasis susitikimas su projekto partneriais, atlikti visi numatyti darbai: IKMIS pritaikyta sodininkyste ir daržininkyste besiverčiantiems ūkininkams, padidintas paslaugų prieinamumas, duomenų tikslumas, kokybė ir informacijos pateikimo patogumas išplečiant ir apjungiant Žemdirbystės,  Sodininkystės ir daržininkystės institutų mokslininkų kompetencijas. Taip pat sukurtos sąsajos tarp Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinės sistemos ir IKMIS siekiant operatyviai perduoti augalų apsaugos produktų duomenis.  

Detalizuodama nuveiktus darbus, Ilma Rimkevičienė minėjo, kad išplėstas meteorologinių stotelių tinklas. Papildomai įsigytos 32 stotelės, 22 su ligų prognozavimo moduliais lauko augalams ir 10 su ligų prognozavimu sodo ir daržo augalams. Įsigyta 10 vabzdžių gaudyklių. Iš viso Konsultavimo tarnyba dabar valdo 55 meteorologines stoteles. Prie sistemos prijungtos 9 Sodininkystės ir daržininkystės instituto valdomos ir viena ūkininko stotelė. Jei ir kiti savo ūkiuose meteorologines stoteles turintys ūkininkai pageidautų, kad jos būtų prijungtos prie bendros sistemos, gali kreiptis į Konsultavimo tarnybą. Tik reikia, kad stotelė turėtų galimybę perduoti duomenis.

Įgyvendinant projektą, į sistemą integruoti orų prognozės duomenys. Juos teikia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pagal meteorologinius duomenis pateikiama informacija, kada nerekomenduojama purkšti laukų.

Taip pat įsigyti 5 bepiločiai orlaiviai, 15 azoto poreikio nustatymo prietaisų, kuriais naudojasi augalininkystės konsultantai.

Sistemoje pateikiamos standartizuoto kritulių indekso (SPI) reikšmės, reikalingos apsidraudusiems pasėlius nuo stichinių reiškinių. Taip pat pateikiami stichinio meteorologinio reiškinio „Ilgas lietingas laikotarpis“ duomenys.

IKMIS galima analizuoti žemės palydovų Sentinel-2 ir Landsat-8 fiksuojamus duomenis, kurie pritaikyti žemės ūkio augalus vertinti nuotoliniu būdu.

Atnaujintais augalų ir kenksmingų organizmų katalogais jau gali naudotis sodininkai ir daržininkai. Galima greičiau atpažinti ligą, kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius registruotus augalų apsaugos produktus.

Kalbant apie nuotolinius mokymus, akcentuota, kad įdiegtas elektroninis parašas išduodamiems kvalifikacijos ir Augalų apsaugos priemonių naudotojų ir platintojų pažymėjimams pasirašyti. 

Rezultatai pripažinti tarptautiniu lygiu

Įgyvendinant projektą, įsipareigota,  kad apie jo rezultatus žinotų ne tik Lietuvoje. Pasak Ilmos Rimkevičienės, daug reikėjo jėgų, kad IKMIS atsidurtų ENDURE – Europos integruotos augalų apsaugos mokslo, mokymo ir konsultavimo institucijų platformoje, kuri taip pat susijusi su integruota augalų apsauga.

„Džiugina Europos audito rūmų atstovų pateikta išvada, kad IKMIS geras kenksmingų organizmų stebėjimo ir kontrolės praktikos pavyzdys“,– apie žinomumą ir įvertinimą kalbėjo Ilma Rimkevičienė, akcentuodama, kad informacinė sistema IKMIS prisideda prie operatyvus augalų sveikatos nustatymo, Tausaus pesticidų naudojimo strategijos ir Augalų apsaugos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo. Jie šiuo metu ypač aktualūs.

O kas toliau?

Konsultavimo tarnyba ir partneriai bendradarbiavimo sutartyse įsipareigojo 5 metus vykdyti IKMIS palaikymą ir administravimą.

Konsultavimo tarnyba ir toliau teiks modernizuotas elektronines paslaugas, rūpinsis programine ir technine įranga, nuolat seks teisės aktus, jei reikės, darys pakeitimus ir derins su valstybės institucijomis.

LAMMC instituto mokslininkai užtikrins tikslią ir savalaikę informaciją, reguliariai atnaujins teikiamus duomenis, interaktyviai konsultuos dėl kenksmingų organizmų stebėsenos ir plitimo, inicijuos atnaujinimus, ypatingai pastebėjus neatitikimų, o Valstybinė augalininkystės tarnyba teiks informaciją apie augalų apsaugos produktus.

Jau dabar galvojama apie IKMIS plėtrą. Kitais metais atsiras 5-ta paslauga – „Geros žemės ūkio praktikos kodeksas“. Tai yra virtualus padėjėjas žemdirbiams, kuris bus sukurtas LŽŪKT bendradarbiaujant su partneriais iš LAMMC ir drauge su ūkininkais įgyvendinant projektą „Savarankiškas geros žemdirbystės praktikos taikymas ūkyje“ pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.

 „Labai smagu, kad sistemoje IKMIS yra daug realistinių sprendimų. Rengdami savus projektus, kai reikia pristatyti, kas gero valstybėse, IKMIS naudojame kaip vieną iš gerųjų pavyzdžių. Prisimenu, kokį didelį įspūdį IKMIS pristatymas paliko svečiams iš Ukrainos. Jie sakė, kad tai jų svajonė, o mūsų realybė. Kitas dalykas – įpareigojimas rūpintis 5 metus. Dažnai būna, kad nebelikus palaikymo ir geriausi projektai apmiršta. Mes įsipareigojome, kad sistema IKMIS būtų papildoma naujomis žiniomis, todėl įsipareigojimą visada jausime, nes artėja žaliasis kursas, strategijos nuo lauko iki stalo. Tikiuosi, kad per 5 metus IKMIS dar patobulės, bus papildytas naujomis sistemomis. Matysime, kad ir stebėjimo iš laukų, prognozavimo modeliai puikiai veikia“, – sakė LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėja dr. Roma Semaškienė.

Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja dr. Alma Valiuškaitė pripažino, kad. IKMIS – gera sistema, labiau – kompleksinė bazė, kadangi yra labai daug apimančių disciplinų, kurios naudingos galutiniam vartotojui. Anot mokslininkės, tas kompleksiškumas ir visapusiškumas yra didžiausias pliusas ir prioritetas ateičiai. Belieka tik puoselėti ir neapleisti. Ji sakė, kad įgyvendinant projektą daug diskutuota, o nuo to galutinis rezultatas tik gerėjo.

Valstybinės augalininkystės tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Raimundas Spruntulis dėkojo Ilmai Rinkevičienei už didelį darbą, kurį nuveikė administruodama projektą, nes iššūkių buvo.

„Gerai, kad sutapo ir mūsų informacinės sistemos kūrimo projektas, todėl buvo lengviau priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Ilmos administravimas mums suteikė paprastumo. Nebuvo didelių nesusipratimų ar kliūčių įgyvendinti, ką buvome nusimatę. Manau, kad projektas įspūdingas ir man davė minčių, ką galėtume pritaikyti savuose projektuose. Man patiko visų sprendimų naudojimo ir informacijos pateikimo paprastumas. Tolesnis bendradarbiavimas neturi turėti kliūčių. Integracijos ir informacijos kokybė turi tik gerėti, nes mūsų informacinė sistema dar tik kuriama“, – dėkodamas už bendradarbiavimą ir puikų rezultatą sakė Raimundas Spruntulis.  

Techninę IKMIS priežiūrą vykdantis UAB Ernst & Young Baltic vyresnysis darbo grupės vadovas Martynas Daugirdas neslėpė, kad jį žavėjo pati projekto idėja ir dar nuostabiau yra matyti, kad ji pasiteisino.

„Konsultavimo tarnyba ir partneriai labai praktiškai ir pragmatiškai žiūri į skaitmeninius dalykus, kuriuos kiti kartais linkę padaryti sudėtingesniais ir nebūtinai tokiais naudingais. Nuostabu matyti, kaip įdarbinote skaitmeninimo potencialą“,– įžvalgomis dalinosi Martynas Daugirdas.

Taigi bendradarbiavimas siekiant užtikrinti IKMIS turinio kokybę bus tęsiamas ir tikimasi, kad jis nesustos. Susitikimo dalyviai vieningai  patvirtino, kad spaudoje, internete, renginių su ūkininkais metu skleis žinią, ragins prisijungti prie IKMIS portalo, įsidiegti ir naudoti mobiliąją aplikaciją.

„Viskas sėkmingai įgyvendinta. Tą pasiekti galėjo tik profesionali, kompetentinga projekto komanda. Džiaugiuosi, kad Konsultavimo tarnybai ir partneriams pavyko ją suburti. Didžiuokimės sukurtu produktu. Tai įrankis tvariam ūkiui. Aš labai tikiuosi, kad IKMIS padės ūkiuose mažinti cheminių pesticidų naudojimą. Taip visi prisidėsime ir prie sveiko maisto gaminimo, ir prie dažnai minimo žaliojo kurso strategijos“, – apibendrino Ilma Rimkevičienė.