Naujienos

Inovacijų pritaikymas žemės ūkyje – iššūkiai ar galimybės?

  2019-11-27

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje vyko projekto „Konkurencingas ūkis“ baigiamoji konferencija „Inovacijų pritaikymas žemės ūkyje. Iššūkiai ir galimybės“. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba buvo viena iš projekto partnerių.

Konferencijos dalyvius sveikinęs LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis sakė, kad šiuo metu bendrojoje žemės ūkio politikoje daug vietos skiriama inovacijoms ir žinių apie jas sklaidai. Kiekviena inovacija svarbi, jei jos nauda apčiuopiama.

Apie žemės ūkio žinių ir inovacijų kūrimo, perdavimo bei diegimo poreikius ES ir sistemos plėtrą Lietuvoje  kalbėjęs LŽŪKT Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis akcentavo, kad dabar vien Europoje įgyvendinama daugybė su žemės ūkiu susijusių inovacijų diegimo projektų. Susipažinti su visais atradimais ir jais pasinaudoti – didžiausias iššūkis. Jis pastebėjo, kad inovacijos šiuo metu diegiamos labai lėtai. „Žinių rinkoje yra masė informacijos. Svarbu atsirinkti, išbandyti ir įdiegti. Konsultantų veikla ateityje bus su tuo susijusi“, – sakė Rimtautas Petraitis. Jis nurodė, kad Lietuvoje kuriama Žemės ūkio žinių informacinė sistema (ŽŪŽIS), kurioje turės jėgas sujungti mokslininkai, konsultantai, žemės ūkio verslas, firmos, įvairios žemdirbių organizacijos. Labai svarbus bus nešališkų konsultantų ir žiniasklaidos vaidmuo. Šiuo metu svarbiausia atrasti būdus, kaip visi galėtų dalyvauti šioje sistemoje. Vieną iš jų jau pasiūlė LŽŪKT, įgyvendindama projektą „Inovacijų vartai“. Buvo sukurta nemokama žinių perdavimo sistema TITRIS. Joje LŽŪKT specialistai skelbia ūkininkams naudingą informaciją apie nekomercinius mokslo tyrimus ir praktikų sukurtas inovacijas, turinčias ar galinčias turėti reikšmės tvariai žemės ūkio gamybai. Šioje sistemoje inovacijas gali skelbti ir mokslininkai, ir žemės ūkio praktikai. „Taigi laukia pokyčiai. Tik jie – ne problema, o galimybė“, – apibendrino  Rimtautas Petraitis.

Aptarti projekto rezultatai ir ūkininkų mokestinės lengvatos

Projekto „Konkurencingas ūkis“ rezultatus pranešimuose apibendrino VDU Žemės ūkio akademijos doc. dr. Živilė Tarasevičienė (pranešimas) ir dr. Edita Miškinytė-Kaušilienė (pranešimas).

Projekto metu VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkų sukurta inovacija – laikomų galvijų raciono praturtinimas daigintų sėklų želmenimis –  išbandyta  šešiuose Kauno, Biržų, Marijampolės, Šilutės ir Panevėžio rajonų ūkiuose.

Įgyvendinant projektą, išsiaiškinta, kokių rūšių sėklos ar jų mišiniai efektyviausi siekiant didesnio melžiamų karvių ir mėsai penimų galvijų produktyvumo. Eksperimente dalyvaujančiuose ūkiuose buvo sumontuota speciali įranga želmenims auginti. Tokia technologija nauja ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei pasaulyje. Iki šiol ji dažniau taikyta tik karšto klimato regionuose, kuriuose stinga žalienų.

Aktualus klausytojams buvo VDU Žemės ūkio akademijos profesorės dr. Astridos Miceikienės pranešimas apie Lietuvos žemės ūkio mokestines lengvatas.

Konferencijos dalyviai lankėsi LŽŪKT laboratorijoje, sužinojo apie joje atliekamus tyrimus.