Naujienos

Inovacijų projektų patirtimi dalintasi su Airijos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

  2023-03-27

LŽŪKT dalyvauja tarptautiniame projekte „Konsultantų apjungimas, skatinant taikyti interaktyvias inovacijas žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose (i2connect). Šiame projekte siekiama ugdyti visos Europos žemės ūkio konsultantų kompetencijas taikyti interaktyvius inovacijų kūrimo ir diegimo procesus.

Viena iš „i2connect“ veiklų yra pasidalinti projekto partnerių patirtimi, įgyvendinant projektus, kuriuose įvairūs žemės ūkio sektoriaus atstovai: ūkininkai, konsultantai, mokslininkai, verslininkai kartu dalyvauja inovacijų kūrimo ir diegimo procesuose. Bendradarbiaudami projekte, Lietuvos ir Airijos konsultavimo tarnybų atstovai dalijosi patirtimi, sukaupta įgyvendinant inovacijų projektus „Inovacijų vartai“ ir „Mažųjų bulvyčių auginimo technologijų ir rinkos plėtra“.

„Iš visų „i2connect“ partnerių buvo atrinkti geriausi inovacijų projektai, kurių įgyvendinimo patirtimi ir dalijamasi. Mes Airijoje, o airiai pas mus išgirdo, kaip sekėsi bendradarbiauti projektuose dalyvavusioms partneriams, su kokiais iššūkiais susidurta, kaip jie buvo sprendžiami. Diskusijose ypač didelis dėmesys skirtas konsultavimo tarnybų vaidmeniui šiuose projektuose. Po visų vizitų, išanalizavus kiekvieno partnerio ataskaitas, bus rengiamos metodikos ir rekomendacijos visiems Europos žemės ūkio konsultantams“, – sakė LŽŪKT vyriausioji projektų valdymo specialistė, vykdanti Inovacijų paramos tarnybos vadovės funkcijas, Lina Žukauskienė.

Vyko dalijimosi patirtimi mainai

Kovo 7–8 d. Airijos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje „Teagasc“ lankėsi Lina Žukauskienė, LŽŪKT projektų administravimo ekspertė Rasa Kuperškytė ir Kauno r. biuro augalininkystės konsultantas Rokas Antanynas. Pirmą vizito dieną „Teagasc“ Eniskorčio miesto biure LŽŪKT atstovams pristatytas projektas „Mažųjų bulvyčių auginimo technologijų ir rinkos plėtra“, konsultantų vaidmuo projekte, kitų projekto partnerių įžvalgos, Airijos bulvių rinkos situacija. Lankytasi projekte dalyvavusiame dideliame komerciniame ūkyje „Slaney farms“, kur su ūkio savininku diskutuota apie šio ūkio vaidmenį įgyvendinant projektą. Antrą vizito dieną LŽŪKT atstovai lankėsi netoli Karlovo miesto įsikūrusiame „Teagasc“ augalininkystės mokslinių tyrimų centre. Buvo pristatyta centro veikla, įgyvendinami projektai, vykdomi tyrimai, lankytasi centro bandymų laukuose.

Kovo 22–23 d. įvyko atsakomasis vizitas. Pirmą vizito dieną konsultantams iš Airijos Shay Phelan ir Martin Bourke LŽŪKT ir Lietuvos žemės ūkio sektoriaus situaciją pristatė Lina Žukauskienė, apie ekologinę žemdirbystę kalbėjo augalininkystės ekspertė Kristina Narvidienė, projektą „Inovacijų vartai“ pristatė direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas, Rimtautas Petraitis. Įžvalgomis dalijosi projekto partnerio Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Roma Semaškienė. 

Svečiai lankėsi projekto „Inovacijų vartai“ metu pastatytame inovacijų demonstravimo paviljone, kur Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro specialistės Erika Vaičiulienė ir Kamilė Turskytė pademonstravo mobiliojo tiksliojo ūkininkavimo technologijų stendo ir mobiliosios gyvulininkystės laboratorijos galimybes. Taip pat lankytasi LŽŪKT dirvožemio ir vandens tyrimo laboratorijoje, kurioje atliekamus tyrimus pristatė laboratorijos vedėja Lina Šmakovienė. 

Antrą dieną vykta į VDU ŽŪA mokamąjį ūkį, kuris buvo vienas iš projekto partnerių. Ūkio veiklą pristatė agronomas Dovydas Bartkus, su Gyvulininkystės padalinio vadovu Vitu Riškevičiumi. Apsilankyta karvių fermoje ir daigų ceche, po to apžiūrėti ūkio pasėlių laukai. Apie VDU ŽŪA mokomojo ūkio vaidmenį projekte kalbėjo VDU ŽŪA atstovas Vytautas Kurutis, apie kitų ūkių vaidmenį detaliau papasakojo Rasa Kuperškytė.

Svarbiausias projekto „i2connect“ tikslas – ugdyti konsultantų kompetencijas taikyti interaktyvius inovacijų kūrimo ir diegimo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose procesus, todėl labai svarbu praktiškai pamatyti ir įvertinti, kaip tokie inovacijų projektai įgyvendinami kitose šalyse.

LŽŪKT informacija

 Nuotraukos Erikos Mankutės, Egidijaus Vilkevičiaus ir iš Linos Žukauskienės asmeninio atchyvo. Jose susitikimų Lietuvoje ir Airijoje akimirkos.