Naujienos

Ką svarbu žinoti ūkininkams apie mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių

  2022-03-07

Ūkininkams vis dar kyla klausimų, kokioms transporto priemonėms taikomas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, naudojamų ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti, kokius duomenis reikia pateikti deklaracijoje, kaip mokestis apskaičiuojamas. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistės parengė taršos mokesčio deklaravimo atmintinę,  kuria  pasidalino ir su Lietuvos  ūkininkų sąjunga,  nes  didžioji  dalis ūkininkų apie naują mokestį nebuvo girdėję.

Taršos mokestis už ūkinei veiklai naudotus lengvuosius ir krovininius automobilius turėjo būti deklaruotas ir sumokėtas iki vasario 15 d., Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiant Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaraciją FRO521.

Mokesčio tarifas už aplinkos teršimą priklauso nuo to, kokios transporto priemonės naudojamos ir kokiais degalais varomos. Mokestis apskaičiuojamas pagal sunaudotą degalų kiekį ir nuvažiuotus kilometrus. Taigi, ūkininkai turi deklaruoti visus ūkinei veiklai naudojamus krovininius (sunkvežimius, vilkikus) ir lengvuosius automobilius, skirtingose deklaracijos eilutėse nurodydami kiekvieną taršos šaltinį atskirai.

Už žemės ūkio veiklai naudojamus traktorius ir kitas mašinas, kurios registruojamos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, taršos mokestis sumokamas jas registruojant.

Mokesčio nereikia mokėti už biodegalais, atitinkančiais tam tikrus standartus, varomas transporto priemones, sunaudotą biodegalų kiekį, kurio sunaudojimas patvirtinamas biodegalų įsigijimo dokumentais.

Kaip apskaičiuoti mokestį iš mobilių taršos šaltinių

Norint teisingai apskaičiuoti mokestį, reikia litrais įsigytus degalus perskaičiuoti į tonas, remiantis degalų gamintojo išduotu sertifikatu ir ten nurodyti koeficientu arba aplinkos ministro įsakymu patvirtintais perskaičiavimo koeficientais (benzinui – 0,75, dyzelinui – 0,84, suskystintoms naftos dujoms – 0,54, suslėgtoms gamtinėms dujoms – 0,69).

Pavyzdys. Automobilis sunaudojo 500 l dyzelinio kuro. Apskaičiuojamas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių: 500 l * 0,84 (perskaičiavimo koeficientas) = 420 l / 1000 kg = 0,420 t. 0,420 t * tarifo 10,00 Eur / t* 1,0 koregavimo koeficiento * 1,138 vartotojų kainų indekso (VKI), kuris kiekvienais metais perskaičiuojamas (skaičiuojant taršos mokestį už 2021 m., VKI yra 1,138). Apskaičiavę gauname taršos mokestį – 4,78 Eur (apvalinus – 5,00 Eur).

Norint apskaičiuoti mokestį, pirmiausia reikia žinoti, kiek degalų sunaudota, ir turėti tai įrodančius dokumentus. Reikalingi degalų įsigijimo dokumentai ir jų nurašymo aktas. Tinka ir kelionių lapas, nes įstatyme konkrečiai neįvardyta. Svarbu, kad būtų kažkoks degalų nurašymo dokumentas, įrodantis, kad juos tikrai sunaudojo ta mašina. Deklaracijomis turi pasirūpinti ūkio buhalterinę apskaitą tvarkantis buhalteris, o ūkininkas – pateikti jam visą reikiamą informaciją.

Naujas vienkartinis aplinkos teršimo mokestis

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir naujas vienkartinis aplinkos teršimo iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, t. y. žemės ūkio technikos, mokestis. Jį reikia mokėti pirmą kartą registruojant techniką Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre arba perregistruojant mašinas pasikeitus jų valdytojui.

Tarifas priklauso nuo mechanizmų galios. Kuo ji didesnė, tuo didesnis taršos mokestis. Iki 70 kW galios technika neapmokestinama, o nuo 71 iki 90 kW taikomas 40 Eur mokestis. Didžiausias  – 600 Eur tarifas taikomas 351 kW ir galingesnei technikai.

Jei transporto priemonė atitinka nurodytus techninius apibūdinimus, galutinis mokestis apskaičiuojamas taikant nustatytus koregavimo koeficientus. Jei mašinose įrengtas vidaus degimo variklis, atitinkantis V etapo išmetamų teršalų ribines vertes, savininkams taikomas mažinimo koeficientas 0,5, t. y. jie mokės 50 proc. mažesnį taršos mokestį. Kai technika pagaminta mažiau kaip prie 5 m. – koeficientas 0,4; jei prieš 5 ir daugiau metų, bet ne senesnė kaip 10 metų – koeficientas 0,8.

Pagal LŽŪKT ir „Mano ūkis“ informaciją parengė J. D. Abarienė

 Nuotraukos E. Vilkevičiaus