Naujienos

Kad negąsdintų mokesčių sistemos pokyčiai ir ES paramos siekis būtų sėkmingas

  2018-12-19

LŽŪKT Elektrėnų savivaldybės biuras jau 25 m. teikia rajono ūkininkams, verslo įmonėms reikalingas paslaugas ir konsultacijas. Jame dirbančios konsultantės kasdien gilinasi į klientų verslo situaciją, mokesčių įstatymus, ES reikalavimus ir pataria, ką daryti, kad verslas būtų dar sėkmingesnis.

Biure šiuo metu dirba jo vadovė, ūkio apskaitos konsultantė Greta Sinkevičienė ir klientų apskaitą tvarkanti bei verslo projektus ES paramai gauti rengianti konsultantė Jolita Štrimaitė.

„Verslininkams, tarp jų ir ūkininkams, labai svarbu laiku sužinoti apie mokesčių sistemos pokyčius, kitus ES ir šalies įstatymus ir keliamus reikalavimus, galimybę gauti ES paramą. Dažnai gilintis neužtenka laiko, o mes tai darome kiekvieną dieną, todėl dėl reikalingų konsultacijų ar paslaugų kviečiame kreiptis į biurą“,– sako biuro vadovė Greta Sinkevičienė.

Tvarkoma buhalterinė apskaita

Svarbu paminėti, kad paslauga teikiama ne tik ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms. Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo į konsultantes gali kreiptis ir įvairių sričių (ne tik žemės ūkio) mažos ir vidutinės verslo įmonės, t. y. juridiniai asmenys.

„Puikiai suprantame, ko iš mūsų tikisi klientai, todėl apskaitą sutvarkome laiku, pagal įstatymus. Mums labai svarbu teisingai apskaičiuoti mokesčius, pateikti reikalingas deklaracijas, formas VMI, Sodrai ar kitoms institucijoms, priminti klientams apie artėjantį mokesčių mokėjimą, dokumentų teikimo, atsiskaitymų su kitomis organizacijomis terminus. Mes atstovaujame klientams įvairių tikrinimų metu, konsultuojame buhalteriniais, finansiniais ir mokesčių klausimais“,– sakė biuro vadovė.

Padeda įsisavinti ES paramą

Biuro konsultantės padės, jei reikia verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio ekonominį gyvybingumą. Verslo projektai rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinančia klientų duomenų saugumą.

Bus suteiktos visos LŽŪKT paslaugos

Svarbu tai, kad į biurą galima kreiptis dėl visų LŽŪKT teikiamų paslaugų: augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos, miškininkystės, sužinoti apie reikalingus mokymus. Nors minėtų sričių specialistai biure nedirba, paslaugas suteiks atvykę iš kitų rajonų ar centrinės buveinės.

Augalininkystės konsultantai padeda užpildyti visus privalomus žurnalus, gelbsti rengiant ekologinio ūkio sertifikavimo dokumentus. Prireikus nuvažiuoja į kliento ūkį ir paima dirvožemio, grūdų ėminius. Vadovaudamasis jų tyrimų duomenimis, ūkininkas gali subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt. Klientams pageidaujant, konsultantai stebi ligų ir kenkėjų plitimą pasėliuose augalų vegetacijos metu, teikia nešališkas konsultacijas dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo.

Norint gauti maksimalų auginamų augalų derlių patiriant optimalias išlaidas, neteršiant aplinkos, viena svarbiausių paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų.

Gali kreiptis turintys gyvulių. Jiems pageidaujant, tvarkomas gyvulių bandos judėjimas, apskaičiuojamas pašarų kiekis skirtingoms gyvulių grupėms, sudaromas šėrimo planas, atliekamos gyvulininkystės ūkių technologinės analizės. Į ūkį atvykę mobilia laboratorija, specialistai ištiria gyvulių sveikatingumo, pieno kokybės rodiklius ir ūkio pašarų bazę, pataria reprodukcijos gerinimo klausimais, įvertina gyvulių laikymo sąlygas. Atsižvelgdami į tyrimų rezultatus, pateikia nešališkas rekomendacijas.

Galima kreiptis ir dėl darbų saugos. Atvykę į ūkį, specialistai įvertintina situaciją ir pataria, ką daryti, kad ūkis atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. Jie atlieka visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas: parengia privalomus vidinius norminius dokumentus, instruktuoja darbuotojus, dalyvauja nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuoja visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat atlieka tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą.
Biuro konsultantės perduos miškininkystės specialistams informaciją apie klientų norą išspręsti visas su mišku susietas problemas. Jiems bus parengti miškotvarkos projektai, pagal kuriuos galės planuoti ir vykdyti miško ūkio darbus, užpildomos paraiškas ES paramai gauti, atliekamas nešališkas ir tikslus medynų tūrio, kokybės vertinimas ir suteikiamos visos kitos reikalingos miškininkystės paslaugos, atliekami reikalingi geodeziniai matavimai.

Biuro konsultančių tikslas – ilgalaikis bendradarbiavimas. Įgyti klientų pasitikėjimą siekiama atsakingai atliekamu kasdieniu darbu ir nuolatiniu bendravimu. Darbuotojos prisiima visą atsakomybę už teikiamas konsultacijas ir paslaugas. Jos kasmet tobulina kvalifikaciją, glaudžiai bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, atliekančiomis ūkio veiklos patikrą, nuolat gilinasi įstatyminę bazę, stengiasi užtikrinti klientų verslo finansinį ir ūkinį saugumą.

Biuras įsikūręs Elektrėnuose, Elektrinės g. 8. Jo vadovei Gretai Sinkevičienei skambinkite tel. 8 640 39 023.

Jolanta Dalia Abarienė