Naujienos

LŽŪKT Kelmės r. biuro darbo sėkmė – bendravimas ir bendradarbiavimas

  2021-03-29

Kelmės r. biuro kolektyvas – vienas gausiausių LŽŪKT, pernai 100 proc. įvykdęs visas veiklos užduotis. Kaip sustyguoti darbus, kad visi iki vieno būtų sėkmingai atlikti? Atsakymas – bendrauti ir bendradarbiauti ir, žinoma, ne tik tai. 

Koks Jūsų komandos sėkmingo darbo receptas? 

Bronė Vaičiulienė. Kelmės r. biuro vadovė

„Aš manau, kad darbo sėkmę visų pirma lemia puikūs komandos tarpusavio santykiai, kada galime bendrauti ir bendradarbiauti. Taip pat lojalūs klientai ir darbuotojų profesionalumas. Kiekvienas stiprus savo srityje. Taip pat labai svarbus gebėjimas pasiskirstyti atsakomybe siekiant veiklos rezultatų“. 

Kiti Kelmės rajono biuro konsultantai į sėkmės receptą įrašė kiekvieno darbuotojo atsakingą požiūrį į darbą ir įgūdžius įgyvendinant prisiimtus įsipareigojimus, nuolatines pastangas tinkamai atlikti darbą, atsižvelgiant į klientų poreikius. Taip pat akcentavo biuro vadovės pastangas parduodant paslaugas, tinkamai organizuotą komandinį darbą, geranoriškumą, gerą planavimą kiekvieno konsultanto atskirai savo srityje ir vadovės – apimant visas paslaugas, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Kolegos apie kolegas 

Saulius Cironka, Paslaugų pardavimo ir pirkimo padalinio vadovas 

„Kelmės rajono biuro konsultantai – šauni komanda, dirbanti kaip laikrodukas, žinanti, ko nori ir kaip pasiekti“. 

Irena Butkienė, regiono vadovė

„Geriausiu Kelmės r. biuras tampa jau ne pirmą kartą. Kolektyvas dirba darniai kaip bitės. Yra labai atsakingas. Čia tikrai svarbus biuro vadovės Bronės Vaičiulienės indėlis. Ji buria kolektyvą, skirsto užduotis. Būdama kukli ir vengianti viešumo, ji tyliai, ramiai ir puikiai styguoja biuro darbus. Prieš sutarčių pasirašymą Bronė pabendrauja su visais klientais, stropiai išsiaiškina, kokių paslaugų jiems reikia, pataria, kurios būtų naudingos. Taigi orientuojasi į tikslą – parduoti visas LŽŪKT paslaugas. Žinoma, praeitų metų sėkmė – visų biuro konsultantų indėlis. Didesnę nuopelnų dalį sau gali skirti daug verslo planų parengusios biuro ekonomistės. Kolektyvas – nuoširdūs, draugiški žmonės, kurie palaiko vieni kitus, stengiasi lygiuotis į geriausius. Kalbėdama su kitais biurais, visada kaip puikų pavyzdį miniu Kelmės rajono biurą.“

Sveikiname visą gausią Kelmės r. biuro komandą: gyvulininkystės konsultantę, biuro vadovę Bronę Vaičiulienę, buhalterinės apskaitos konsultantes Mariją Vaičiūnienę, Aušrą Mikalauskienę, Violetą Bertašienę, Daivą Karklelienę, Daivą Miškinienę, Rasą Domkienę, Nijolę Drevinskienę, buhalterinės apskaitos konsultantę, teikiančią ir ekonomikos paslaugas, Emą Stočkuvienę, ekonomikos konsultantę Sandrą Urbonienę, augalininkystės konsultantą Juozą Zaturską. Tegul ir šie metai būna sėkmingi.

Nuotraukos iš biuro ir LŽŪKT archyvo