Naujienos

Kodėl reikalinga BDAR paslauga?

  2022-01-05

Plečiantis informacinės visuomenės paslaugų rinkai, didėjant grėsmių ir rizikų skaičiui, asmens duomenų ir informacijos apsaugai skiriamas prioritetinis dėmesys. Kodėl reikalinga BDAR paslauga ir į ką reikėtų kreiptis? 

Saugaus asmens duomenų ir informacijos tvarkymo reikalavimai taikomi tiek privačioms įmonėms, tiek viešojo sektoriaus institucijoms, tiek nevyriausybinėms institucijoms. Visos organizacijos turi užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi saugiai, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, kuriuos kelia Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, angliškai – GDPR), kad būtų išvengta materialinės ar įmonės reputacijos žalos. 

BDAR, kaip jau daugumai yra žinoma, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 25 d. ir sugriežtino teisinę atsakomybę visiems duomenų valdytojams ir tvarkytojams. Pagal BDAR pateikiamą „asmens duomenų“ sąvoką, asmens duomenys yra:
1. Bet kokia informacija, susijusi su asmeniu.
2. Informacija, susijusi su gyvu asmeniu.
3. Informacija apie asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.

BDAR nustatomos taisyklės, susijusios tik su fizinių asmenų apsauga, tvarkant jų asmens duomenis. Asmens duomenys apima informaciją apie fizinius asmenis, kurie gali būti (yra) identifikuoti tiesiogiai iš atitinkamos informacijos arba gali būti netiesiogiai identifikuojami iš turimos informacijos kartu su kita informacija, t. y. skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę.

Daugiau www.agroakademija.lt