Naujienos

Konsultavimo tarnyba dalyvauja regioninės politikos plėtros gerinimo projekte

  2019-04-05

LŽŪKT ir NMA drauge su partneriais iš Ispanijos, Lenkijos, Italijos ir Portugalijos dalyvauja  projekte „Inovacijų taikymas žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuose, siekiant atgaivinti Europos pramonę“.

Projektas finansuojamas Interreg Europe programos (https://www.interregeurope.eu/)

Trukmė – 2018-06-01–2022-06-01

Tikslas – gerinti regioninės politikos plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant investicijų didinimui ir darbo vietų kūrimui, siekiant skatinti mokslinių tyrimų ir inovacijų vykdymą.

Projekto partneriai

  • Government of La Rioja (Ispanija)
  • CTIC-CITAS – Association for Research, Development and Innovation of the Agri-Food sector (Ispanija)
  • National Paying Agency under the Ministry of Agriculture, (Lietuva)
  • Mazovia Development Agency Plc (Lenkija)
  • Mazowieckie Voivodeship / Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship in Warsaw (Lenkija)
  • Calabria Region (Italija)
  • ANIMAFORUM – Association for the Development of Agro-industry (Portugalija)

Projekto veikla

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, projekte dalyvaujanti partnerio teisėmis, ir LŽŪKT, projekte dalyvaujanti asocijuotos partnerės teisėmis, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo dalyvauti tarptautiniuose ir vietiniuose projekto susitikimuose, platinti informaciją apie projektą renginiuose ir interneto tinklalapyje, padėti įgyvendinti 2019 m. kovo 20–21 d. projekto partneriams organizuotą pažintinį vizitą Lietuvoje.

Projekto veikla nukreipta į tvarios ekonomikos vystymą regione.