Naujienos

Konsultavimo tarnyba dalyvauja SCAR AKIS veikloje

  2019-10-14

Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose tam tikros nuostatos ir reikalavimai atsiranda ne šiaip sau. Iki tol idėjos, siūlymai ar rekomendacijos intensyviai svarstomos, apie jas diskutuojama įvairiuose tarptautiniuose komitetuose, darbo grupėse ir pan. Šiuo metu įvairiais aspektais diskutuojama ir aptarinėjama Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) po 2020 m. Ir jei daugeliui šiandien BŽŪP daugiau suprantama ir siejama su tiesioginėmis išmokomis, kaimo plėtros programa, tai politikos formuotojams tai dokumentas, kuriame svarbu matyti, apibrėžti ir nustatyti, kaip naujos žinios ir kitos inovacijos pasieks ūkius. Prie sprendimų kūrimo, padėsiančių greičiau ir pigiau diegti inovacijas žemės ūkio gamyboje, teikti kokybiškesnes paslaugas šiam sektoriui, prisideda ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) specialistai.

Įsteigtas Žemės ūkio mokslinių tyrimų nuolatinis komitetas

Prieš devynerius metus, 2010 m., prie Generalinio žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato (DG AGRI) įsteigtas Žemės ūkio mokslinių tyrimų nuolatinis komitetas (SCAR), kuris nagrinėja Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (AKIS) klausimus. Šio komiteto tikslas – prisidėti prie mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų programų plėtros, skatinti interaktyvų inovacijų modelį, teikti įžvalgas ir rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų prieinamumo praktikai. Kitaip tariant, SCAR AKIS įvairiais aspektais nagrinėja ir bando siūlyti sprendimus, kurie padėtų greičiau ir pigiau diegti inovacijas žemės ūkio gamyboje, teikti kokybiškesnes paslaugas šiam sektoriui.

SCAR AKIS nariai ir veikla

SCAR AKIS narių sąraše – nacionalinių žemės ūkio ministerijų, mokslo ir konsultavimo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. SCAR AKIS posėdžiuose dalyvauja ir Lietuvos atstovai: LR žemės ūkio ministerijos specialistai, Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) mokslininkai ir LŽŪKT atstovai.

 „Svarbus vaidmuo įgyvendinant BŽŪP po 2020 m. teks nepriklausomiems konsultantams. Kad konsultavimas būtų kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės narės turės įtraukti konsultantus į AKIS (žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas, lietuviškai dar vadinama ŽŪŽIS), kad šie galėtų teikti naujausią moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstą technologijų ir mokslo sričių informaciją. Toks konsultavimo paslaugų gerinimas yra ambicingas iššūkis ne tik mums, bet ir kitoms ES šalių konsultavimo tarnyboms. Todėl keistis darbo patirtimi SCAR AKIS posėdžiuose yra labai naudinga“, – teigia LŽŪKT Inovacijų paramos tarnybos vadovė Gintarė Kučinskienė.

Visi SCAR AKIS nariai dirba neatlygintinai. Du–tris kartus per metus jie renkasi tam tikroje valstybėje dienos ar dviejų dienų trukmės posėdžiams ir diskutuoja apie SCAR tuo metu (metams ar pusantrų) skirtą mandatą – užduotį: kokiu klausimu yra laukiama jų nuomonės. Per beveik dešimtmetį SCAR AKIS grupės darbas taip išpopuliarėjo, kad jos narių gretos (natūralu, suinteresuotųjų ratas auga) beveik padvigubėjo ir šiandien siekia apie 40 reguliariai darbo komitetuose dalyvaujančių narių.

SCAR AKIS per devynerius savo gyvavimo metus jau pateikė keturias ataskaitas (mandatus) jiems suformuotais klausimais.

Pirmosiomis spalio dienomis EK komisarui, atsakingam  už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, Philui Hoganui (antras iš dešinės) SCAR AKIS pirmininkas Adrien Guichaoua (centre, Žemės ūkio technikos asociacija, Prancūzija), jo pavaduotoja Anikó Junasz (pirma iš dešinės, Žemės ūkio ir ekonomikos tyrimų institutas, Vengrija) bei EK atstovė šioje darbo grupėje Inge Van Oost  (pirma iš kairės, Generalinis žemės ūkio ir kaimo plėtros direktoratas, Belgija) įteikė SCAR AKIS ketvirtojo mandato (uždavinio) ataskaitą.

Ketvirtasis mandatas įpareigojo SCAR AKIS narius pateikti įžvalgas dėl žemės ūkio ir kitų kaimo sektorių sąsajų Europos inovacijų partnerystės projektuose (EIP), gerosios patirties, įgyvendinant projektus, inovacijų sklaidos ir skaitmeninimo klausimų žemės ūkyje.

Įgyvendinti (1–4) ir planuojami (5–6) SCAR AKIS mandatai:

1. Integruoto požiūrio į Europos AKIS ir EIP įgyvendinimą gerinimas.

2. Mokymasis ir grįžtamasis ryšys iš interaktyvių projektų (daugiašaliai projektai, tematiniai tinklai, veiklos grupės).

3. Geresnis informacijos srautų valdymas AKIS grandinėje: gamyba–vertė–tiekimas.

4. AKIS perspektyvos maisto ir mitybos saugumo bei tvaraus žemės ūkio srityse besivystančiose šalyse analizavimas.

5. Interaktyvios inovacijų politikos ir tvarumo standartų stebėsena.

Tarptautinio strateginio komiteto posėdis vyks Lietuvoje

Lapkritį pirmą kartą SCAR AKIS posėdis bus organizuojamas Lietuvoje, VDU ŽŪA (Kauno r.). Organizuojant posėdį prisidės ir LŽŪKT: SCAR AKIS nariai bus supažindinti su baigiamo įgyvendinti EIP projekto „Inovacijų vartai“ rezultatais. Užsieniečius Konsultavimo tarnybos specialistai pakvies aplankyti prie Kauno įsikūrusį gyvulininkystės ūkį.

Inovacijų paramos tarnybos informacija, LŽŪKT