Naujienos

Kreipkitės į LŽŪKT dėl valstybės finansuojamų konsultacijų ūkininkaujantiems

  2021-04-23

Ūkininkai, ypač ūkininkaujantys smulkiuose ūkiuose, jau gali kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurus visoje Lietuvoje ir teikti paraiškas gauti nemokamas individualias konsultacijas ar dalyvauti konsultaciniuose renginiuose – ūkininkų diskusijų grupėse.

 Konsultavimo projektas skirtas padėti smulkiems ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, gerinti valdos ekonominę ir aplinkosauginę veiklą, visuose regionuose didinant žemės ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą, įgyvendinti priemones, susijusias su klimato kaita ir ES Žaliuoju kursu, taip pat prisidėti prie kitų ES kaimo plėtros politikos prioritetų įgyvendinimo. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas inovacijų ir skaitmeninio žemės ūkio temoms. 

Klientų aptarnavimo veiklos vadovė Giedrė Butkienė sakė, kad ūkininkams numatyta suteikti 3274 individualias konsultacijas, suorganizuoti 60 susitikimų 20-čiai diskusijų grupių (po 3 susitikimus vienai grupei). Vienas klientas gali gauti 3 val. individualių konsultacijų arba dalyvauti diskusijų grupės veikloje. 

Kokias konsultacijas galima rinktis 

Nemokamos konsultacijos apima penkias sritis. Ūkininkai gali pasirinkti, kuri jiems aktualiausia.  

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas: tiksliojo ūkininkavimo technologijų taikymas, dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas, integruota augalų apsauga, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės užtikrinimas, produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas, ganyklos, pašarų gamyba ir subalansuotas šėrimas.  

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra: naujos kooperatinės bendravimo formos ir tikslai, bendravimo poreikio nustatymas ir galimybių vertinimas, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) veiklos prognozavimas, plėtros galimybių, investicijų poreikio ir finansavimo galimybių vertinimas. 

Žemės ūkio technikos priežiūros, pastatų statybos vykdymo ir saugaus žemės ūkio produkcijos gamyboje vykdomų darbų organizavimas bei įgyvendinimas: saugus darbo proceso organizavimas, darbuotojų pasirengimas saugiai dirbti, profesinės rizikos vertinimas, nelaimingų atsitikimų prevencija ir taikomos priemonės. 

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai: ūkio veiklos finansinė, ekonominė analizė ir rekomendacijos, finansavimo galimybių vertinimas – piniginių srautų planavimas, ūkio veiklos prognozavimas, ūkio plėtros (investicijų poreikio) galimybių vertinimas, darbo kodekso nuostatų įgyvendinimas, gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas ir analizė, mokestinių įsipareigojimų vertinimas ir analizė. 

Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimai: naminių gyvulių šėrimo subalansavimas dėl mažesnio N dujų išsiskyrimo, gyvulių gerovė, aplinkosauga ir ŠESD mažinimas, subalansuota augalų mityba ir trąšų naudojimas ŠESD mažinti, dirvožemio anglies didinimas ir ŠESD mažinimas, ekologinė augalininkystė, ekologinė gyvulininkystė, efektyvus žemės ūkio išteklių naudojimas.  

„Panašaus pobūdžio projektus įgyvendiname nuo 2004 m., tai yra jau 16 metų. Patirtis, darbuotojai ir jų turimos kompetencijos leidžia užtikrinti konsultavimo projekto veiklos tvarumą ir kokybę. Projektą įgyvendins 168 akredituoti konsultantai ir specialistai. Vidutinė projekte dirbančių konsultantų ir specialistų patirtis – 11 metų. Iš jų 13 specialistų ir 43 konsultantai turi tarptautinės veiklos patirties“, – sakė Paslaugų pardavimo ir teikimo padalinio klientų aptarnavimo veiklos vadovė Giedrė Butkienė.

Konsultavimo projektas – puiki galimybė smulkiems ūkiams pasinaudoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų skirta parama. Kreipkitės į artimiausią LŽŪKT biurą. Jei kyla klausimų, skambinkite tel. +370 687 10 593.

Konsultacijų ir renginių, vykdomų iš projekto lėšų, skaičius ribotas, o prioritetas gauti konsultacijas suteikiamas 2019–2020 m. negavusiems remiamų konsultacijų.

Apie ūkininkų iš Skuodo, Kretingos ir Klaipėdos rajonų – uogų augintojų diskusijų grupę, suburtą įgyvendinant projektą „Žemdirbių konsultavimas“ skaitykite www.agroakademija.lt.