Naujienos

Kvietė ateitį sieti su LŽŪKT

  2019-10-09

„Ateitį planuok šiandien“ – tokiu šūkiu VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetas kvietė studentus į susitikimą su socialiniais partneriais. Viena iš jų – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą ir Žemės ūkio akademiją nuo pat įstaigos įkūrimo sieja glaudūs ryšiai. Galima drąsiai sakyti, kad dauguma LŽŪKT specialistų ir konsultantų yra baigę šią akademiją. Jų yra vadovybės sudėtyje, jie sėkmingai darbuojasi centrinės buveinės skyriuose, teikia ekonomikos, buhalterinės apskaitos, inžinerijos, augalininkystės paslaugas ir konsultuoja klientus rajonų biuruose, visoje Lietuvoje.

„Kadangi šį kartą bendrauti su Žemės ūkio akademijos studentais kvietė Agronomijos fakultetas, su jaunuoliais išsamiau kalbėjomės apie LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriuje ir rajonų biuruose dirbančių agronomų darbo specifiką, sąlygas ir karjeros galimybes. Džiugino, kad būsimuosius agronomus domina ir galimybės pas mus atlikti praktiką, ir dirbti“,– sakė Žmogiškųjų išteklių vystymo ir administravimo skyriaus specialistė Judita Bilvinienė (nuotraukoje pirma iš kairės) drauge su skyriaus vadove Lina Ročkiene.