Naujienos

Laikas teikti dokumentus kompensacijai už grynaveislius ūkinius gyvūnus gauti

  2018-11-16

Nuo š. m. lapkričio 1 d. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) pradėjus vykdyti ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūros ir kontrolės funkcijas, perimtas ir Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti taisyklių įgyvendinimas.

VMVT primena pagalbos gavėjams, šiais metais įsigijusiems grynaveislių ūkinių gyvūnų, apie būtinybę per 15 kalendorinių dienų nuo gyvūno perkėlimo pas pagalbos gavėją registravimo dienos informuoti apie tai VMVT. Toks reikalavimas numatytas Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332, 27 punkte.

Pagalbos gavėjai, įsigiję grynaveislius ūkinius gyvūnus, per 15 kalendorinių dienų nuo gyvūno perkėlimo pas pagalbos gavėją registravimo dienos VMVT asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta turi pateikti šiuos dokumentus ir jų patvirtintas kopijas:

1. Įsigytų grynaveislių ūkinių gyvūnų kilmės pažymėjimus ar sertifikatus, kuriuose turi būti nurodyta ne mažiau kaip dviejų kartų kilmė (tėvai ir protėviai).

2. Vieną grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo–pardavimo sutarties ir (ar) vieną sąskaitos faktūros (arba PVM sąskaitos faktūros) arba perdavimo–priėmimo akto egzempliorių.

3. Mokėjimo patvirtinimo dokumentą. Pagalbos gavėjo atsiskaitymas su ūkinių gyvūnų pardavėju turi būti atliekamas iš pagalbos gavėjo sąskaitos arba mokėjimo dokumentuose mokėtoju turi būti nurodytas pagalbos gavėjas, kai atsiskaitymai atliekami ne iš jo sąskaitos.

Nurodyti dokumentai teikiami VMVT teritoriniams padaliniams, kurių kontaktinius duomenis rasite čia.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija