Naujienos

Latvius domino LŽŪKT augalininkystės ir tiksliojo ūkininkavimo paslaugos

  2023-05-08

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos centrinėje buveinėje lankėsi Latvijos žemės ūkio konsultantų ir mokslininkų delegacija. Svečiams pristatyta įstaigos veikla, augalininkystės konsultantų, Tiksliojo ūkininkavimo centro specialistų ir laboratorijos paslaugos.

Susitikime su svečiais bendravo ir į jiems aktualius klausimus atsakė direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis, Plėtros padalinio vadovė Ilma Rimkevičienė, Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė, vyriausioji projektų valdymo specialistė, vykdanti Inovacijų tarnybos vadovės pareigas, Lina Žukauskienė, augalininkystės paslaugų vadovas  Karolis Urba, Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro vadovė Dovilė Jakelaitienė ir vyresnysis gyvulininkystės specialistas Vidas Tolevičius, laboratorijos vadovė Lina Šmakovienė. 

Tikslas –  kaimynų patirtis 

Latvijos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės konsultantė Ilzė Skudra sakė, kad į Lietuvą atvyko žemės ūkio augalininkystės konsultantų ir mokslininkų grupė. Pasirinkta kaimyninė šalis, nes panašios žemės ūkio sąlygos. Ši kelionė yra įgyvendinamo konsultantų kvalifikacijos tobulinimo projekto dalis. Svarbiausias tikslas – kaimyninių šalių patirtis, idėjos, kurias galima būtų pritaikyti. 

Atsakyta į aktualius klausimus 

Svečiai domėjosi dirvožemio ėminių paėmimo ir ištyrimo laboratorijoje procesu, kaip buvo įsigyta dirvožemio paėmimo įranga ir laboratorija, kokios paslaugos atliekamos bepiločiais orlaiviais, kokias duomenimis naudojamasi. Klausta, ar Lietuvoje remiamas tikslusis ūkininkavimas, ar privaloma tirti dirvožemį, kokie tyrimai gali būti atliekami Mobilioje gyvulininkystės laboratorijoje ir kt. 

Abiejų šalių specialistai pripažino, kad problemos panašios – konkurencija su tokias pat paslaugas teikiančiomis komercinėmis firmomis, pasisavinamo fosforo stygius dirvožemyje ir kt. Taip pat tvirtino, kad tikslumas ir nešališkumas yra labai svarbus konsultanto darbe, nes tik tada įgyjamas kliento pasitikėjimas. 

 Susitikimas organizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru.

LŽŪKT informacija

E. Mankutės nuotraukos