Naujienos

Lazdijų r. ūkininkai gyvulininkystės klausimais jau gali kreiptis į nešališką konsultantę

  2019-08-14

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biure (M. Gustaičio g. 3-101) pradėjo dirbti gyvulininkystės konsultantė Irena Černauskienė.

Rajono ūkininkai į gyvulininkystės konsultantę Ireną Černauskienę kviečiami kreiptis visais aktualiais gyvulininkystės klausimais. Ji 14 metų dirbo zootechnike-selekcininke žemės ūkio bendrovėje, yra sukaupusi daug praktinės patirties ir žinių.

Gyvulininkystės konsultantė apskaičiuoja pašarų kiekį skirtingoms gyvulių grupėms, sudaro šėrimo planus, rengia gyvulių šėrimo racionus, vertina gyvulių laikymo sąlygas, jų ženklinimą, pataria, ką daryti, kad ūkis atitiktų bendruosius ūkinių gyvūnų laikymo ir gerovės reikalavimus bei patirtų kuo mažiau nuostolių dėl jų neatitikimo.

Apskaičiuoja pašaro kiekį skirtingoms gyvulių grupėms

Paslauga teikiama pieno ir mėsinių galvijų ūkių savininkams, pagal poreikį – laikantiems kitų ūkinių gyvūnų.

Pagal turimas žemės ūkio naudmenas ar naudojamą ūkyje racioną kas ketvirtį konsultantė paskaičiuoja reikalingą pagaminti pašarų kiekį ir  sušėrimo normas skirtingoms gyvulių amžiaus grupėms. 

Užsakius šią paslaugą ir pasirašius sutikimą dėl duomenų perdavimo, iš valstybinių registrų gaunami visi reikalingi duomenys. Paskaičiavus pagaminto, sušerto pašaro kiekį, duomenys automatiškai perduodami kliento ūkio buhalterinę apskaitą biure tvarkančiam konsultantui.

„Juk teisingai paskaičiavus ūkyje turimų pašarų kiekį ar normas, juos paskirstant, atsižvelgiant į laikomų gyvulių amžiaus grupes, tiksliau apskaičiuojama produkcijos savikaina“, – apie paslaugos naudą sako Irena Černauskienė.

Sudarys subalansuotą racioną

Gyvulių šėrimo išlaidos sudaro net 40 proc. ūkyje patiriamų išlaidų. Tik atlikdami pašarų tyrimus ir sudarydami racioną, šias išlaidas galite sumažinti.

Užsakius paslaugą, atvykstama į ūkį. Įsigilinus į bandos situaciją, sudarant racioną, įtraukiamas reikiamas kiekis priedų ar papildų, neatstovaujant jokiai komercinei įmonei. Užtikrinama tai, kad  nupirkti reikalingi gyvulių racioną papildantys priedai nebus patys brangiausi ir jų kiekis bus toks, kokio reikia. 

Kreipkitės dėl mobiliosios gyvulininkystės laboratorijos paslaugų

 „Kviečiu ūkininkus į konsultantę kreiptis ir dėl Konsultavimo tarnybos mobiliosios gyvulininkystės laboratorijos paslaugų. Su ja aptarsite, kokių tyrimų reikėtų, suderinsite laiką ir vietą. Atvykę į ūkį,  gyvulininkystės specialistai ištirs gyvulių sveikatingumą, pieno kokybės rodiklius ar pašarų kokybę, patars dėl reprodukcijos ir ūkio bandos gerinimo.“,– sakė biuro vadovė Jolita Rasimavičiūtė.

Svarbu akcentuoti, kad visi tyrimai atliekami greitai ir tiksliai, aptariami rezultatai ir duodama patarimų. Pavyzdžiui,  vienas pašaro pavyzdys tiriamas apie minutę. Galima tirti 9 pašarų rūšis: žalią žolę, šieną, žolių ar kukurūzų silosą, kukurūzų grūdainį, žalius kukurūzus, liucernų šieną, sojų pupeles, visą raciono mišinį (TMR). Ištyrus pašarus, su  klientu aptariama rodiklių ataskaita.

Gyvulininkystės konsultantė  Irena Černauskienė nešališkas paslaugas ir konsultacijas teikia vadovaudamasi praktinėmis ir kvalifikacijos tobulinimo metu įgytomis žiniomis, įsigilindama į kiekvieno kliento ūkio situaciją. Jai skambinti galite tel. 8 640 45 837.