Naujienos

Lenkijoje patirtimi dalinosi penkių šalių žemės ūkio konsultavimo sistemų atstovai

  2023-05-03

Lenkijos žemės ūkio konsultavimo centre, Brvinove (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie) vykusiame Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos konsultavimo tarnybų atstovų susitikime aptartas konsultantų vaidmuo žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemoje (ŽŪŽIS), inovacijų brokerystė, pasirengimas teikti konsultavimo paslaugas naujuoju 2023–2027 m. BŽŪP laikotarpiu, dalintasi patirtimi. 

Direktorius Saulius Cironka, jo pavaduotojas Rimtautas Petraitis, vyriausioji projektų valdymo specialistė, vykdanti Inovacijų paramos tarnybos vadovės funkcijas, Lina Žukauskienė atstovavo LŽŪKT  Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos konsultavimo tarnybų atstovų susitikime. Jis vyko Lenkijos žemės ūkio konsultavimo centre, Brvinove (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie).

Susitikime dalyvavo 22 vadovai ir specialistai iš Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos konsultavimo institucijų. Aptartas Lenkijos žemės ūkio konsultantų vaidmuo žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemoje (ŽŪŽIS), inovacijų brokerystė, pasirengimas teikti konsultavimo paslaugas naujuoju 2023–2027 m. BŽŪP laikotarpiu, pasidalinta kitų susitikime dalyvavusių šalių patirtimi minėtais klausimais. 

Pristatyti gerieji ŽŪŽIS pavyzdžiai 

Pirmąją susitikimo dieną buvo pristatyta Lenkijos ŽŪŽIS ir gerieji šios sistemos pavyzdžiai: modernių technologinių sprendimų naudojimas, privalomi ir papildomi žemės ūkio konsultantų mokymai, kasmetiniai mokslo institucijų organizuojami mokymai konsultantams, smulkios gamybos praktinio mokymo centras, inovacijų tinklas SIR, kasmetinė konferencija „Žemės ūkio žinių ir inovacijų forumas“, renginiai, demonstravimo veikla ekologiniam ūkininkavimui skatinti ir kt. Vyko diskusija apie žemės ūkio inovacijų brokerystę. 

Aptartos inovacijų tinklo SIR galimybės 

Kitą dieną detaliau pristatytas inovacijų tinklas SIR, jo funkcijos, finansavimas, SIR administruojama Europos inovacijų partnerystės (EIP) projektų, mokslinių tyrimų, inovatyvių sprendimų duomenų bazė, SIR partnerių tinklas. Išsamiai pristatytos EIP projektų vertinimo taisyklės, finansavimo priemonė „Kooperacija“. Vyko susitikimas su inovacijų brokeriais, kurie pristatė savo veiklą, geruosius EIP projektų pavyzdžius. Diskutuota apie inovacijų brokerystę, dalintasi patirtimi. 

Ką būtų galima pritaikyti Lietuvoje 

Lyginant su Lietuva, Lenkija yra įgyvendinusi daugiau įvairių priemonių, prisidedančių prie inovacijų žemės ūkio sektoriuje skatinimo ir ŽŪŽIS efektyvumo didinimo: demonstracinių ūkių tinklas, žemės ūkio ir kaimo vietovių inovacijų tinklas SIR, inovacijų brokerystė, įvairių formų konsultantų kompetencijos tobulinimas. Pastarosios priemonės prisideda ir prie konsultavimo vaidmens stiprinimo ŽŪŽIS. Dėl skirtingos Lenkijos konsultavimo sistemos, finansavimo galimybių, žemės ūkio sektoriaus dydžio, visas šias priemones pritaikyti Lietuvoje šiuo metu nėra galimybių – reikalingi politiniai sprendimai ir finansavimas. Susitikimo metu buvo pateikta daug informacijos, kuri būtų naudinga politikos formavimo atstovams (finansavimo priemonės, vertinimo taisyklės, su tuo susijusios praktinės įžvalgos). 

SIR tinklo inovacijų brokeriais Lenkijoje dirba patyrę žemės ūkio konsultantai, turintys ne tik techninių žinių, bet ir tam tikrų „minkštųjų“ įgūdžių. Didelę jų veiklos dalį sudaro EIP veiklos grupių formavimas, projektų paraiškų rengimas, rezultatų sklaida. Inovacijų brokerių veikla finansuojama Kaimo plėtros programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ lėšomis. Panašus modelis ir finansavimo schema galėtų būtų taikomi ir Lietuvoje, tik tam taip pat reikalingi politiniai sprendimai. 

„SIR tinklo administruojamoje duomenų bazėje skelbiama informacija apie Lenkijos EIP grupių projektus (daugiau kaip 300 projektų), SIR tinklo partnerių projektus, mokslinius tyrimus, inovatyvius sprendimus. Šioje bazėje skelbiami baigtų EIP projektų, mokslinių tyrimų rezultatai galėtų būti panaudojami Konsultavimo tarnyboje kuriant idėjas naujiems parodomųjų bandymų projektams“, – sakė Lina Žukauskienė. 

Lenkijoje aktyviai vykdoma žemės ūkio žinių ir inovacijų sklaida, organizuojant kasmetinius didelės apimties renginius – „Žemės ūkio žinių ir inovacijų forumus“ (Forum of Knowledge and Innovation in Agriculture). 

  Kaip ŽŪŽIS dalis, Lenkijoje veikia parodomųjų ūkių tinklas. Pasak L. Žukauskienės, ateityje svarstoma inicijuoti vizitą, kuriame Lenkijos atstovai pasidalintų patirtimi būtent šia tema, į susitikimą kviečiant ir Žemės ūkio ministerijos, mokslo, ūkininkų atstovus. Toks vizitas Konsultavimo tarnybai būtų naudingas ir dėl to, kadangi įstaiga partnerės statusu pradeda įgyvendinti 7 m. trukmės „Horizon Europe“ projektą „ClimateFarmDemo“, kurio metu bus kuriamas Europos demonstracinių ūkių, susijusių su klimato požiūriu pažangiu ūkininkavimu, tinklas. Įgytos žinios galėtų būtų panaudotos įgyvendinant šį projektą. 

Pagal komandiruotės ataskaitą parengė Jolanta Dalia Abarienė

Linos Žukauskienės asmeninio archyvo nuotraukos