Naujienos

Lietuvos ūkininkų sąjungai vadovauja Raimundas Juknevičius

  2021-04-14

Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) nariai nuotoliniu būdu vykusiame rinkiminiame suvažiavime išsirinko naują vadovą. Juo tapo Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius.

Kandidatais į Sąjungos pirmininkus išplėstiniame LŪS prezidiumo posėdyje, vykusiame 2020 m. rugsėjo 14 d., buvo patvirtinti tuometis vadovas Jonas Talmantas ir vicepirmininkas Raimundas Juknevičius. Tačiau 2021 m. kovo 29 d. išplėstiniame nuotoliniame LŪS prezidiumo posėdyje J. Talmantas atsisakė dalyvauti rinkimuose, todėl kandidatu į naujojo LŪS vadovo pareigas liko tik R. Juknevičius.  

LŪS informuoja, kad suvažiavimo dieną buvo gauti 38 išankstinio balsavimo biuleteniai iš 41 nario. Už R. Juknevičių balsavo 35 nariai.

Suvažiavime iš 8 kandidatų rinkti 4 vicepirmininkai. Jais tapo Kupiškio r. ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius, Radviliškio r. ūkininkas Ignas Hofmanas, Plungės r. ūkininkas Marijus Kaktys ir Ignalinos r. ūkininkė Marijona Lukaševičienė.

LŪS nariai sutarė, kai tik bus leidžiama susitikti, pasveikinti naująją LŪS vadovybę su išrinktuoju pirmininku R. Juknevičiumi ir padėkoti ilgamečiam jos vadovui J. Talmantui, LŪS vadovavusiam nuo 2008 m. 

R. Juknevičius ūkininkauti pradėjo 2001 m. ir šiuo metu su žmona Laima valdo per 160 ha augalininkystės ūkį. Jis – ilgametis Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas, taip pat 2009 m. pabaigoje įsteigto žemės ūkio kooperatyvo „Šiaulių aruodas“ vienas iš steigėjų ir valdybos narys. 

LŪS yra viena iš Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos steigėjų. Bendradarbiaujant, tariantis su naująja LAS valdyba, bus tęsiami darbai ir sprendžiamos ūkininkų problemos.

Nuotraukoje R. Juknevičius (dešinėjė) su J. Talmantu „Metų ūkio“ šventiniame renginyje.

Pokalbį su R. Juknevičiumi skaitykite www.agroakademija.lt

LŪS ir LŽŪKT informacija